Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PERSONEEL - ONTSLAG

Leg een vraag naar de ontslagreden niet onderaan de stapel!

Stel, een maand na het ontslag van een werknemer ontvangt u een aangetekende brief van zijn vakbond of advocaat waarin staat dat u de reden van het ontslag moet meedelen. Waarom mag u die brief geen maanden aan de kant schuiven? Meer...

PERSONEEL - ONTSLAG

Correct opgezegd of betaald, toch motiveren?

U heeft een tijdje geleden een werknemer ontslagen. Nu heeft u onlangs een aangetekende brief gekregen waarin die werknemer meer uitleg vraagt waarom hij of zij ontslagen werd. Moet u daarop antwoorden en zo ja, hoe precies? Meer...

PERSONEEL - ONTSLAG

Een werknemer neemt ongevraagd extra verlof

PERSONEEL - ONTSLAG

Op welke dag in de week nu ontslagbrief versturen?

Sinds het begin van dit jaar geldt een nieuwe regeling voor ontslag van arbeiders en bedienden. Hoe en wanneer kunt u in deze regeling dan het best een werknemer ontslaan en maakt het uit op welke dag van de week u dit doet? Meer...

PERSONEEL - ONTSLAG

Moet u zeggen waarom u een werknemer ontslaat?

Het akkoord over het eenheidsstatuut voorzag dat u vanaf dit jaar voor ieder ontslag een motivering zou moeten voorleggen. Is dat inderdaad nodig? Hoe gaat u daar momenteel het best mee om? Meer...

PERSONEEL - ONTSLAG

Veelgestelde vragen over ontslag...

Het regent ontslagen de laatste tijd en daarbij duiken telkens dezelfde vragen op. Moet ook u bv. rekening houden met de specifieke regels inzake collectief ontslag en waarom is de timing van het ontslag van een bediende van belang? Meer...

PERSONEEL - ONTSLAG

Is pestgedrag dan geen dringende reden?

Het compleet ontoelaatbare pestgedrag in een bedrijf in Bergen werd uiteindelijk door de rechter niet aanvaard als dringende reden voor ontslag. Heeft het dan uiteindelijk nog wel zin om als werkgever een dringende reden in te roepen? Meer...

PERSONEEL - ONTSLAG

Een privéfeit als reden voor ontslag?

Onlangs kon u in de media volgen hoe drugsperikelen uit het privéleven van een politica leidden tot haar ontslag. Kunt u een werknemer ontslaan als u ontdekt dat hij buiten de werkuren zijn boekje te buiten gegaan is? Meer...

PERSONEEL - ONTSLAG

“Onder mijn ogen uit, vertrek onmiddellijk!”

Onlangs was er veel te doen over een tv-programma waarin werknemers na een scheldpartij ontslagen werden. In de media werd er direct gezegd dat zo’n ontslag ‘onwettig’ zou zijn. Is dat effectief zo of is het toch wat genuanceerder? Meer...

PERSONEEL - ONTSLAG

Uw ‘woord’ is niet voldoende

U bent zogoed als zeker dat één van uw werknemers steelt. Het is voor u dus niet meer mogelijk om nog samen te werken. U wilt hem dan ook ontslaan om ­dringende redenen. Wat doet u dan het beste (niet)? Meer...
Geactualiseerd op: 27.03.2020

Meer van Indicator