Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Looptijd van uw woonlening verlengen: loont dat ook fiscaal?

Vermits de rente voor hypothecaire leningen nog steeds historisch laag staat, overweegt u om uw lopend woonkrediet te herfinancieren en tevens de looptijd ervan te verlengen. Levert die verlenging u dan fiscaal ook nog iets op? Meer...

ONROEREND GOED - AAN- & VERKOOP

Teruggave van registratierechten bij snelle verkoop

U wilt een gebouw of een grond verkopen die u nog niet zo heel lang geleden gekocht heeft. Wist u dat u dan eventueel een stuk van de registratierechten kunt terugkrijgen die u op de aankoop betaald heeft? Hoe zit dat nu eigenlijk? Meer...

FISCAAL - ONROEREND GOED

Een huurappartement als belegging, hoe zit dat fiscaal?

Nu de interesten nog laag staan overweegt u om uw spaarcenten te stoppen in een studio of appartement dat u eerst een jaar of tien wilt verhuren om daarna te verkopen. Met welke fiscale spelregels moet u dan rekening houden? Meer...

ONROEREND GOED - VARIA

Betaal niet te veel onroerende voorheffing!

U moet op uw gezinswoning normaal onroerende voorheffing betalen, maar in alle gewesten zijn er verminderingen voor o.m. kinderen en zgn. bescheiden woningen. Wanneer heeft u daar recht op en wat zijn de voorwaarden daartoe? Meer...

FISCAAL - ONROEREND GOED

Wie huurt een gemengd gebruikt pand het best?

U gaat een pand huren dat u zowel privé zal bewonen als beroepsmatig door uw vennootschap zal laten gebruiken. Huurt u dat pand dan zelf het best privé of laat u het beter ineens door uw vennootschap huren, en waar hangt dat dan van af? Meer...

FISCAAL - ONROEREND GOED

Verlies geen stuk van de woonbonus!

U heeft een woninglening van vóór 2014 waarvoor u de woonbonus geniet. Nu wilt u verhuizen naar de woning van uw nieuwe vriend(in). De juiste datum van uw verhuis is dan van belang voor uw fiscaal voordeel. Hoe zit dat precies? Meer...

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Een tijdige leningsakte alleen is niet altijd genoeg!

U heeft onlangs een huis gekocht en de notariële aktes worden nog dit jaar getekend. Alles lijkt dus in orde om de woonbonus nog te genieten zoals die vandaag bestaat. In veel gevallen zal dat echter niet voldoende zijn... ! Meer...

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Niet alleen voor de woonbonus moet u snel zijn...

U gaat een lening aan om uw privéwoning te verbouwen. Aangezien u nog een tweede verblijf heeft, heeft u toch geen recht op de zgn. woonbonus en dus hoeft u zich niet echt te haasten, dacht u. Niets is minder waar... ! Meer...

FISCAAL - ONROEREND GOED

Kies fiscaal strategisch uw gezinswoning

Heeft u meerdere onroerende goederen, dan kan het fiscaal gezien belangrijk zijn welk van die panden uw ‘gezinswoning’ is. Wanneer is dat van belang en hoe kunt u dit in uw voordeel uitspelen? Meer...

FISCAAL

De bluts met de buil

In een vorig nummer vertelden we u dat de gesplitste aankoop van een woning door ouders en hun kinderen bij die kinderen problemen kan geven voor de zgn. woonbonus. Een abonnee vroeg ons om dit toch even verder uit te leggen… Meer...
Geactualiseerd op: 06.12.2019

Meer van Indicator