Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Toch nog een fiscale aftrek mogelijk voor uw woning?!

Zelfs nu de woonbonus in de drie gewesten afgeschaft of minstens ingeperkt is, kunt u voor uw eigen woning toch nog een fiscale aftrek krijgen en dat zowel als u via een eenmanszaak dan wel via een vennootschap werkt! Lees vooral verder hoe ook u dat fiscaal voordeel niet misloopt! Meer...

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Wederopname oude lening om woonbonus nog te bekomen?

Een abonnee met een oude hypothecaire lening van vóór de invoering van de woonbonus vroeg of hij door een wederopname vóór 01.01.2020 op die lening in de volgende jaren toch nog de woonbonus kan genieten. Hoe zit dat precies? Meer...

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Heel wat vragen nu de Vlaamse woonbonus verdwijnt...

Vanaf 01.01.2020 dooft de woonbonus uit! Hoe zit dat echter als u nu al een aantal jaren de woonbonus geniet en bv. bezig bent met een wederopname of een herfinanciering? Een zgn. FAQ geeft hierop een antwoord. Eens kijken dus... Meer...

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Looptijd van uw woonlening verlengen: loont dat ook fiscaal?

Vermits de rente voor hypothecaire leningen nog steeds historisch laag staat, overweegt u om uw lopend woonkrediet te herfinancieren en tevens de looptijd ervan te verlengen. Levert die verlenging u dan fiscaal ook nog iets op? Meer...

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Een tijdige leningsakte alleen is niet altijd genoeg!

U heeft onlangs een huis gekocht en de notariële aktes worden nog dit jaar getekend. Alles lijkt dus in orde om de woonbonus nog te genieten zoals die vandaag bestaat. In veel gevallen zal dat echter niet voldoende zijn... ! Meer...

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Niet alleen voor de woonbonus moet u snel zijn...

U gaat een lening aan om uw privéwoning te verbouwen. Aangezien u nog een tweede verblijf heeft, heeft u toch geen recht op de zgn. woonbonus en dus hoeft u zich niet echt te haasten, dacht u. Niets is minder waar... ! Meer...

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Geen probleem meer indien te laat verhuisd?

FISCAAL - ONROEREND GOED

Wat als u niet op tijd verhuisd geraakt?

Heeft u in 2006 geleend om uw woning te kopen of te (ver)bouwen, dan heeft u daarvoor recht op een fiscale aftrek (de zgn. woonbonus) als u er vóór het einde van dit jaar ook effectief in woont. Wat kunt u doen als dat dreigt te mislukken? Meer...

WONINGFISCALITEIT

Haal de zon in huis op kosten van de fiscus!

U wilt zonnepanelen laten installeren op uw woning, maar goedkoop is dat natuurlijk niet. Als u het goed aan boord legt, kunt u de fiscus echter wel (een groot deel van) uw kosten laten terugbetalen. Hoe haalt u er het maximum uit? Meer...

FISCAAL

De bluts met de buil

In een vorig nummer vertelden we u dat de gesplitste aankoop van een woning door ouders en hun kinderen bij die kinderen problemen kan geven voor de zgn. woonbonus. Een abonnee vroeg ons om dit toch even verder uit te leggen… Meer...
Geactualiseerd op: 29.10.2020

Meer van Indicator