Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 8 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Wederopname oude lening om woonbonus nog te bekomen?

Een abonnee met een oude hypothecaire lening van vóór de invoering van de woonbonus vroeg of hij door een wederopname vóór 01.01.2020 op die lening in de volgende jaren toch nog de woonbonus kan genieten. Hoe zit dat precies? Meer...

FISCAAL - ONROEREND GOED

Verlies geen stuk van de woonbonus!

U heeft een woninglening van vóór 2014 waarvoor u de woonbonus geniet. Nu wilt u verhuizen naar de woning van uw nieuwe vriend(in). De juiste datum van uw verhuis is dan van belang voor uw fiscaal voordeel. Hoe zit dat precies? Meer...

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Een tijdige leningsakte alleen is niet altijd genoeg!

U heeft onlangs een huis gekocht en de notariële aktes worden nog dit jaar getekend. Alles lijkt dus in orde om de woonbonus nog te genieten zoals die vandaag bestaat. In veel gevallen zal dat echter niet voldoende zijn... ! Meer...

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Niet alleen voor de woonbonus moet u snel zijn...

U gaat een lening aan om uw privéwoning te verbouwen. Aangezien u nog een tweede verblijf heeft, heeft u toch geen recht op de zgn. woonbonus en dus hoeft u zich niet echt te haasten, dacht u. Niets is minder waar... ! Meer...

FISCAAL - ONROEREND GOED

Wat met aftrek kosten gebouw als u samenwoont?

Een collega die feitelijk samenwoont met zijn vriendin, gebruikt zijn woning voor 45% beroepsmatig. Hij brengt de interesten en de afschrijvingen voor 45% in als beroepskosten. De fiscus laat hem nu weten dat dit niet kan… Waarom niet? Meer...

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Geen probleem meer indien te laat verhuisd?

GOED OM TE WETEN

Bestaat er overmacht voor het ‘klein beschrijf’?

FISCAAL

De bluts met de buil

In een vorig nummer vertelden we u dat de gesplitste aankoop van een woning door ouders en hun kinderen bij die kinderen problemen kan geven voor de zgn. woonbonus. Een abonnee vroeg ons om dit toch even verder uit te leggen… Meer...
Geactualiseerd op: 21.10.2020

Meer van Indicator