Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FISCAAL - SCHENKING

Nieuwe spelregels voor de gesplitste aankoop!

De gesplitste aankoop van bv. een tweede verblijf is en blijft een populaire techniek inzake successieplanning. Sinds 1 augustus zijn de spelregels weer eens veranderd. Wat is nu precies de stand van zaken in elk gewest? Meer...

FISCAAL - SCHENKING

Weer onbelast schenken vóór een gesplitste aankoop?

Nadat Vlaanderen op 12.06.2018 al teruggefloten werd inzake de gesplitste aankoop tussen ouders en kinderen, werd nu aan de minister gevraagd of dat goede nieuws ook federaal geldt. Waar gaat dat over en wat zei de minister? Meer...

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Vlaamse woonbonus ook voor uw tweede verblijf?

Sinds 1 januari 2016 geldt de nieuwe Vlaamse woonbonus ook voor een tweede woning. Hoe zit dat dan precies en betekent dit dan dat die woonbonus zonder meer toegepast kan worden op een tweede verblijf? Meer...

FISCAAL - SUCCESSIERECHTEN

Gesplitste aankoop met kinderen toch geen probleem!

Koopt u het vruchtgebruik van een pand en uw kinderen de zgn. blote eigendom van datzelfde pand, dan was dat volgens de fiscus in bepaalde gevallen fiscaal misbruik. Onlangs werd dit evenwel gemilderd door de minister zelf... Meer...

ONROEREND GOED - VRUCHTGEBRUIK

Uw kinderen financieel helpen, wel of geen probleem?

Door een recente beslissing van de fiscus zou het fiscaal gezien dan toch weer een probleem zijn als u samen met uw kinderen een zgn. gesplitste aankoop doet van een pand en u uw kinderen daarvoor eerst het geld schenkt. Wat nu? Meer...

FISCAAL - SCHENKING

Uw pand goedkoop schenken na een gesplitste aankoop

U heeft uw gezinswoning destijds gesplitst aangekocht samen met uw vennootschap. Het is de bedoeling dat deze woning op termijn naar uw zoon of dochter gaat. Hoe kunt u dit op een fiscaalvriendelijke manier organiseren? Meer...

FISCAAL - SUCCESSIERECHTEN

Werken met een vruchtgebruik dan toch ‘gevaarlijk’?

In een recente circulaire stelt de fiscus dat een zgn. gesplitste aankoop van een pand door ouders en hun kinderen wel degelijk fiscaal misbruik kan zijn. Oei, wanneer is dat dan precies en waar moet u voortaan dan mee opletten? Meer...

FISCAAL - SUCCESSIERECHTEN

Een testament voor uw woning, overbodig of net niet?

In Vlaanderen is in geval van een overlijden de gezinswoning sinds enkele jaren vrijgesteld van successierechten. Dit wekt de indruk dat u ter zake niets meer kan of moet optimaliseren, maar niets is minder waar... Meer...

ACTUALITEIT - VRUCHTGEBRUIK

De fiscus tweemaal onderuit…

U weet dat het interessant kan zijn om bij de aankoop van een pand uw kinderen en/of uw vennootschap erbij te betrekken via een vruchtgebruik. De fiscus ziet dat wel niet graag, maar heeft nu onlangs twee keer lik op stuk gekregen… Meer...

VAN HOREN ZEGGEN

‘Gesplitst’ kopen, een lucratieve zaak?

U wilt een appartement aan zee kopen en uw boekhouder zegt dat u dat het best samen met uw kinderen koopt via een zgn. gesplitste aankoop om later successierechten te besparen. Hoe werkt dat en is dat wel helemaal koosjer? Meer...
Geactualiseerd op: 21.10.2020

Meer van Indicator