Recentste nummer

AUTO - LENING

Nu zeker lenen voor auto of toch niet?

Ook na het autosalon blijven autoleningen nog altijd zeer goedkoop! Als u of uw vennootschap dan een nieuwe auto koopt, kunt u er dan beter voor lenen?
Meer...

FISCAAL - VOORAFBETALEN

Teruggave van de belastingen omzetten in voorafbetaling?

Wist u al dat wanneer u geld moet terugkrijgen van de belastingen voor vorig jaar en dat geld nog gestort moet worden, u dat ook kunt gebruiken voor de eerste voorafbetaling van dit jaar? Is dat interessant, en zo ja, wat moet u ervoor doen?
Meer...

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Toch nog een fiscale aftrek mogelijk voor uw woning?!

Zelfs nu de woonbonus in de drie gewesten afgeschaft of minstens ingeperkt is, kunt u voor uw eigen woning toch nog een fiscale aftrek krijgen en dat zowel als u via een eenmanszaak dan wel via een vennootschap werkt! Lees vooral verder hoe ook u dat fiscaal voordeel niet misloopt!
Meer...

ONROEREND GOED - HUUR

Hoe de index aanpassen voor huur van woning of kantoor?

Verhuurt of huurt u een bepaald pand, dan kan de huur meestal jaarlijks geïndexeerd worden. Hoe zit die regeling precies in elkaar en maakt het uit om welke huur het gaat, nl. die van een woning, een kantoor of een handelspand?
Meer...

PERSONEEL - ONTSLAG

Bij dringende reden mag u noch te snel, noch te traag zijn...

Stel, op vrijdag(avond) wordt u geconfronteerd met feiten of vaststellingen i.v.m. een werknemer waarvan u denkt: “Is dat nu geen motief voor ontslag om dringende reden?” Waarom mag u de zaak dan niet laten aanmodderen en hoe kunt u op korte termijn tot een beslissing komen?
Meer...

RECHT - BESTELLING

Wat met bestaand contract bij overdracht van handelsfonds?

U neemt een handelsfonds over van een collega. Wat betekent dat dan voor de lopende contracten die de collega nog heeft, zoals bv. een bestelling van een klant die nog niet geleverd is? Onlangs sprak een rechter zich hierover uit.
Meer...

VERZEKERINGEN - EXTRALEGAAL PENSIOEN

Voortaan soms minder belast op uw extralegaal pensioen?

Aangezien het wettelijke pensioen als zelfstandige niet veel voorstelt, heeft u misschien ook een groepsverzekering of een VAPZ lopen. Hoeveel belasting u bij de uitkering van dat aanvullende pensioen betaalt, hangt samen met uw loopbaan en uw leeftijd. Hoe zit dat precies en wat is er daaraan gewijzigd?
Meer...

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT

Hoeveel interesten op uw rc-tegoed van 2019?

Geactualiseerd op: 14.02.2020

Meer van Indicator