Recentste nummer

VENNOOTSCHAP

Nieuw vennootschapsrecht in aantocht!

Op 28.02.2019 werd de grondige hervorming van het vennootschapsrecht goedgekeurd! Met welke data moet u vooral rekening houden?
Meer...

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE

Dienstencheques: hoe zit dat nu in de drie gewesten?

De dienstencheque is al sinds een paar jaar een regionale materie, hoewel een aantal zaken nog gemeenschappelijk zijn. Hoe zit dat precies, wat geldt er dan fiscaal gezien in elk gewest en wat is er sinds 01.03.2019 in Vlaanderen veranderd?
Meer...

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Auto van uw bvba overkopen voor een prikje?

Als u de auto van uw bvba zelf overkoopt, bv. voor uw kinderen, is de verleiding vaak groot om zeker niet te veel te betalen. U mag echter ook niet overdrijven, want dan riskeert u problemen met de fiscus. Welke? Een recent vonnis licht toe...
Meer...

ONROEREND GOED - APPARTEMENT

Wat staat er op de agenda door de nieuwe Appartementswet?

Binnenkort is het de algemene vergadering van de mede-eigenaars in het gebouw waarin u een appartement bezit. Welke punten zullen allicht op de agenda staan nu de federale Appartementswet sinds 01.01.2019 gewijzigd is?
Meer...

PERSONEEL - STUDENTENARBEID

Ook met Pasen al de resterende uren (van die 475) checken

Een student kan, zoals u weet, 475 uur per jaar tegen lage RSZ-bijdragen werken. Vanaf het 476ste uur is echter de volle pot verschuldigd. Die 475 uur kunnen op 8 april 2019 (het begin van de paasvakantie) toch al niet opgebruikt zijn?
Meer...

FISCAAL - SCHENKING

Een bouwgrond aan een van uw kinderen schenken...

U wilt aan uw zoon een bouwgrond cadeau doen, zodat hij er nadien op kan bouwen met zijn echtgenote. Wat zijn daarbij dan een aantal aandachtspunten? Is het een probleem om maar aan één van uw kinderen zo’n schenking te doen?
Meer...

VENNOOTSCHAP - ZAAKVOERDERS

Kunnen schuldeisers van uw bvba bij u privé aankloppen?

U oefent uw activiteit uit via een vennootschap. Hoe kunt u er dan voor zorgen dat de schuldeisers van uw vennootschap niet bij u privé kunnen komen aankloppen? Cassatie sprak zich onlangs uit...
Meer...

ONROEREND GOED - AAN- & VERKOOP

Een pand kopen via Biddit?

Geactualiseerd op: 17.05.2019

Meer van Indicator