Recentste nummer

BTW - AFTREKBAARHEID

Meer dan één geschenk: een probleem?

U wilt binnenkort uw eindejaarsgeschenken bestellen, maar sommige goede zakenrelaties hebben er in 2019 al eentje gehad. Is dat fiscaal een probleem of niet?
Meer...

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT

Vakantiekosten betaald met de kaart van uw bvba?

Op uw voorbije gezinsvakantie heeft u een aantal zaken betaald met de kaart van uw vennootschap. Moet u die uitgaven dan volledig op uw rekening-courant laten boeken of u er privé op laten belasten? Waarmee moet u dan rekening houden?
Meer...

FISCAAL - ONROEREND GOED

Woning deels verhuren aan uw bvba, hoe zit dat fiscaal?

U wilt een gezinswoning kopen die u deels ook aan uw bvba zal verhuren. Hoe zit het dan met de voordelen inzake uw privébelastingen, onroerende voorheffing, registratierechten en successierechten die u per gewest kunt krijgen?
Meer...

RECHT - VARIA

Een brief in de bus van Reprobel, wat dan?

U kreeg mogelijk voor het eerst sinds lange tijd weer een brief (sinds 2017) van Reprobel in uw bus. Waar gaat dat ook weer over en wanneer moet u precies wel of niet zo’n vergoeding betalen?
Meer...

PERSONEEL - ONTSLAG

Verbreken of vrijstellen van prestaties: wat komt u beter uit?

Een collega moest een bediende ontslaan die op tien weken opzegtermijn recht had. Hij wilde die bediende niet langer in de buurt, maar tien weken in één keer uitbetalen wilde hij ook niet. “Gebruik dan een opzegtermijn met vrijstelling van prestaties”, had men hem aangeraden. Is dat inderdaad de ideale oplossing?
Meer...

RECHT - SLECHTE BETALERS

Wanneer komt een zgn. documentair krediet van pas?

U heeft een nieuwe buitenlandse klant ‘binnengehaald’ die bij u een grote bestelling gaat plaatsen. U wilt er wel zeker zijn dat hij uw factuur nadien ook gaat betalen. Is een zgn. documentair krediet dan een oplossing? Hoe zit dat in elkaar?
Meer...

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - PENSIOEN

Extralegale pensioenverzekering en echtscheiding

Als zelfstandige kunt u bijna niet anders dan een degelijk extralegaal pensioen proberen op te bouwen via een groepsverzekering of IPT, of via een VAPZ of POZ. Wat gebeurt hier echter mee als u uit de echt zou scheiden?
Meer...
Geactualiseerd op: 19.09.2019

Meer van Indicator