Recentste nummer

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE

Door corona meer tijd voor uw bezwaar?

Een abonnee wilde weten of er omwille van de coronacrisis nu ook meer tijd is om een bezwaar in te dienen. Hoe zit dat precies en waarmee houdt u toch maar beter rekening?
Meer...

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING

Hoezo, wordt mijn vennootschap dan zo zwaar belast... ?

Uit de jaarrekening die een collega op de voorbije jaarvergadering goedkeurde, bleek dat zijn BV(BA) ongeveer evenveel belasting betaalde als ze winst maakte! Betekent dit dan dat zijn vennootschap 50% belasting betaalt? Dat kan toch niet...
Meer...

FISCAAL - INVESTERINGEN

Een extra fiscale aftrek voor uw corona-investeringen!

Om ‘coronaproof’ te werken heeft ook uw zaak of vennootschap de voorbije maanden een aantal investeringen gedaan. Die ‘corona-investeringen’ kunnen u nu recht geven op een ‘extra’ aftrek van maar liefst 25%! Hoe zit dat precies?
Meer...

RECHT - HANDELSPRAKTIJKEN

Wettelijke regels als u wilt verkopen via sociale media?

Om in deze coronacrisis toch zo veel mogelijk te kunnen verkopen, wilt u ook via sociale media uw producten of diensten aan de man brengen. Met welke spelregels moet u dan rekening houden en wat met een ‘like, share en win’-actie?
Meer...

AUTO - AFTREKBARE KOSTEN

Beroepsgebruik auto en realitycheck op afgelegde kilometers

Werkt u via een eenmanszaak, dan kan bij een belastingcontrole het aantal beroepskilometers van een auto altijd stof voor discussie opleveren. Het zal een beetje geven en een beetje nemen zijn, maar vermijd zeker dat u zichzelf ‘in de knoop praat’. Hoe doet u dat? Een recent arrest licht toe...
Meer...

SLECHTE BETALERS - NALATIGHEIDSINTERESTEN

U indekken bij laattijdige betaling door een klant?

Door de coronacrisis zouden naar verluidt de helft van de facturen aan zelfstandigen te laat betaald worden. Als u zelf geconfronteerd wordt met dergelijke slechte betalers, hoe kunt u zich dan indekken? Op welke vergoedingen kunt u aanspraak maken en waarom kan het nuttig zijn hierover nog afspraken te maken?
Meer...

FISCAAL - SCHENKING

Nieuwe spelregels voor de gesplitste aankoop!

De gesplitste aankoop van bv. een tweede verblijf is en blijft een populaire techniek inzake successieplanning. Sinds 1 augustus zijn de spelregels weer eens veranderd. Wat is nu precies de stand van zaken in elk gewest?
Meer...

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

Uw motor afschrijven, maar over hoeveel jaar?

Geactualiseerd op: 18.09.2020

Meer van Indicator