Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Avies by e-mail [?]

Top 5-artikels tipsenadvies.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE

Uw privéaangifte voortaan wat meer op maat?

Meest gelezen artikels

PERSONEEL - ONTSLAG

Ontslag geven omdat men zelf geen ontslag wil nemen?

Stel, een werknemer wil zelf geen ontslag nemen, omdat hij dan geen RVA-uitkeringen zal krijgen. Door een recente wetswijziging is de kans gestegen dat hij zal vragen of ú hem niet wilt ontslaan. Gaat u hierop in, of is dat gevaarlijk? Meer...

PERSONEEL - STUDENTENARBEID

Wat moet u doen opdat een student ‘goedkoop’ zou zijn?

Op de tewerkstelling van een jobstudent zijn in principe zogoed als geen RSZ-bijdragen verschuldigd. Als u daarom zo een of meer studenten gaat inschakelen tijdens de zomervakantie, welke formaliteiten moet u dan vervullen? Meer...

PERSONEEL

Klein verlet of vakantie: wat is/wordt het nu?

Tijdens de vakantie van uw werknemer kan er zich een gebeurtenis voordoen die in aanmerking komt voor betaalde afwezigheid wegens klein verlet. Wordt die datum dan niet meer als een vakantiedag beschouwd? Meer...

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT

Niets gekregen en toch belastbaar bij uw vennootschap?

In plaats van u privé te laten belasten op uw voordeel gratis lening, laat u die interesten bijboeken op uw rekening-courant. Klopt het dan dat die interesten een inkomen zijn voor uw vennootschap? Zij heeft toch niets ontvangen... Meer...

BTW - AFTREKBAARHEID

Toch nog btw-aftrek na vervaltermijn?

De btw op een aankoopfactuur is aftrekbaar, maar alleen binnen een welbepaalde termijn. Het Hof van Justitie nuanceerde dat echter op 12.04.2018! Meer...
Geactualiseerd op: 18.07.2018

Meer van Indicator