Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Zelfstandige digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Avies Zelfstandige by e-mail [?]

Top artikels tipsenadvies.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

PERSONEEL - KLEIN VERLET

Ook klein verlet als een familielid op een feestdag huwt?

Met de maand mei en later de zomer voor de deur breekt als het ware het ‘huwelijksseizoen’ weer aan. De kans bestaat dus dat een van uw werknemers naar een trouwfeest van een familielid moet. Heeft hij/zij daarvoor altijd recht op zgn. klein verlet, lees: een dag betaald thuisblijven op uw kosten?

Meest gelezen artikels

VENNOOTSCHAP - VENNOOTSCHAPSVORMEN

Oei, uw vennootschapsvorm bestaat binnenkort niet meer...

Door de nieuwe vennootschapswet verdwijnen er binnenkort een aantal vennootschapsvormen. Welke zijn dat en wat als u zo’n vennootschap heeft? Waarmee moet u dan rekening houden? Welke data moet u in het oog houden? Meer...

RECHT - BEROEPSINSTITUTEN

Uw boekhouder is eerstdaags accountant!

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

Te veel getankt (en gefactureerd) volgens de fiscus...

Wie werkt via een eenmanzaak mag zijn tankkosten zgn. forfaitair inbrengen of de werkelijke tankkosten inbrengen. Volstaat het dan om een factuur van een tankstation voor te leggen, of kan die nog weerlegd worden? Een arrest licht toe. Meer...

VENNOOTSCHAP - WINSTUITKERING

Nieuwe dubbele test om uw winsten uit te keren?

Uw boekhouder liet u weten dat als gevolg van het nieuwe vennootschapsrecht er een dubbele test gedaan moet worden als u de winsten van uw bv(ba) wilt uitkeren. Hoe zit dat juist en vanaf wanneer geldt die regel voor uw bestaande bvba? Meer...

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING

Wat u het best weet over de neerlegging van de jaarrekening

De jaarrekening neerleggen is iets voor uw boekhouder. Gebeurt het echter niet volgens de regels, dan is het wel uw vennootschap en/of u als zaakvoerder die voor de gevolgen opdraait! U bent dus maar beter mee met wat van belang is... Meer...
Geactualiseerd op: 18.06.2019

Meer van Indicator