Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Inspectie - trefwoord: Fiscus

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

KOSTENVERGOEDINGEN

Vooraf het oké vragen over KEW?

Sinds 01.05.2016 kunt u geen akkoord meer sluiten over KEW-forfaits met de belastingcontroleur. Dat kan alleen nog via een ruling. Wat is de waarde daarvan? Meer...

FISCALE CONTROLE

Geen geheim commissieloon meer?

De toepassing van de aanslag geheim commissieloon op niet-aangegeven voordelen werd onlangs opnieuw versoepeld. Wat betekent dit voor u als werkgever? Meer...

KOSTENVERGOEDINGEN

Gebruiksaanwijzing voor dagforfaits

Op 1 april jl. werden de buitenlandse dagforfaits weer aangepast. In principe worden die ook aanvaard door de RSZ. Let echter op de adders onder het gras... Meer...

MAALTIJDCHEQUES

Gevolgen als u te veel of te weinig cheques toekent

Het aantal maaltijdcheques moet in principe gelijk zijn aan het aantal gewerkte dagen. Geeft u meer of minder maaltijdcheques, dan kunnen zij onderworpen worden aan RSZ-bijdragen en belastingen. Hoe kunt u zo’n sanctie vermijden? Meer...

FISCALE FICHES

Onkostenvergoeding en fiscale fiche...

Onlangs werd er bevestigd dat de fiscus de sanctie ‘geheime commissielonen’ ook mag toepassen als een onkostenvergoeding niet op de fiscale fiche staat... Meer...

BEDRIJFSVOORHEFFING

Boetes als u de BV te laat betaalt?

De bedrijfsvoorheffing (BV) te laat betalen leidde tot nu toe tot interesten, maar niet tot boetes. Voortaan zal dit echter wél het geval zijn. Wat is er aan de hand? Meer...

ONKOSTENVERGOEDINGEN - RSZ-INSPECTIE

Hoe bouwt u een bewijsdossier op?

Stel, u betaalt een kostenforfait aan een werknemer en u wilt werk maken van een dossier om te bewijzen dat dit forfait gerechtvaardigd is. Wat zit er concreet in zo’n dossier, bv. als het gaat om de inrichting van een bureel thuis? Meer...

KOSTENVERGOEDINGEN

Een ruling aanvragen: een goed idee?

In het vorige nummer gaven we al aan dat u een forfaitaire kostenvergoeding het best goed onderbouwt met het oog op een mogelijke controle. U kunt echter ook een zgn. voorafgaande ruling aangaan met de fiscus. Is dat een goed idee? Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator