Artikeldatabank

Zoekresultaat: 38 artikel(s) gevonden in het thema: Inspectie - trefwoord: RSZ

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

INSPECTIE

Over flits- en andere controles...

Af en toe leest u dat er een ‘nationale flitscontrole’ door alle inspecties samen zal plaatsvinden in sector x. Wat houdt dit in en bent u daarbuiten dan gerust? Meer...

EINDEJAARSGESCHENKEN - RSZ

Opletten met meerdere geschenken!

Stel, u geeft uw werknemers elk jaar een eindejaarsgeschenk, maar daarnaast geeft u ook nog een kleine attentie aan wie aanwezig is op het kerstfeest. Telt dat laatste dan ook mee voor de grens van € 35? Een recent arrest licht toe... Meer...

KOSTENVERGOEDINGEN

Vooraf het oké vragen over KEW?

Sinds 01.05.2016 kunt u geen akkoord meer sluiten over KEW-forfaits met de belastingcontroleur. Dat kan alleen nog via een ruling. Wat is de waarde daarvan? Meer...

TEWERKSTELLEN - INSPECTIE

Opgepast met illegalen van buiten de EU!

Ingevolge een nieuwe wet wordt het tewerkstellen van en het werken met illegale buitenlanders van buiten de EU aan talrijke en strenge sancties onderworpen. Op welke manier kunt u daarmee te maken krijgen? Meer...

SCHIJNZELFSTANDIGHEID

In welke sectoren oppassen voor een vermoeden?

Ingevolge een nieuwe wet wordt de strijd tegen de schijnzelfstandigheid nieuw leven ingeblazen, aldus de regering-Di Rupo. Stel, een medewerker werkt op zelfstandige basis voor u. Is er iets veranderd en moet u iets doen? Meer...

RSZ-INSPECTIE

Controle op de woon-werkvergoeding

De woon-werkvergoeding is vrijgesteld van bijdragen. De RSZ-inspectie houdt echter in het oog of u (net daarom) niet te veel betaalt. Waarop moet u letten? Meer...

DEELTIJDSE ARBEID - RSZ

Deeltijds – voltijds: weerlegbaar – onweerlegbaar?

Als u de formaliteiten inzake de deeltijdse uurroosters niet (correct) naleeft, mag de RSZ ervan uitgaan dat het om een voltijdse tewerkstelling gaat. Een wets­wijziging schaaft het een en ander bij over dit vermoeden. Waarop letten? Meer...

ARBEIDSINSPECTIE

Actieve opsporingsbevoegdheid ‘indirect’ verruimd?

De sociaal inspecteurs mogen alle documenten opvragen en mogen zelfs heel wat documenten actief opsporen, zoals dat heet. Hoe weet u om welke ­documenten dat het gaat en wat houdt die opsporingsmacht in? Meer...

KOSTENVERGOEDINGEN

Gebruiksaanwijzing voor dagforfaits

Op 1 april jl. werden de buitenlandse dagforfaits weer aangepast. In principe worden die ook aanvaard door de RSZ. Let echter op de adders onder het gras... Meer...

LOONNORM - RSZ

Mag u wel een iPad geven om te werken én te spelen?

Stel, u wilt een aantal kaderleden een iPad geven die ze niet alleen voor het werk, maar ook privé zullen gebruiken. Is het, gelet op enerzijds de loonnorm en anderzijds het verplicht voordeel in natura, wel toegelaten om dit te doen? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator