Artikeldatabank

Zoekresultaat: 22 artikel(s) gevonden in het thema: Inspectie - trefwoord: Sociale wetten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

LOONNORM

Worden loonsverhogingen beboet?

Inbreuken op de loonnorm, die 1,1% bedraagt voor 2017-2018, kunnen strenger bestraft worden. Moet u nu schrik krijgen voor elke vorm van opslag? Meer...

INSPECTIE - INTERIMARBEID

Onjuist loon voor een interim: pv voor u?

Door een aanpassing van het Sociaal Strafwetboek kunt u, als gebruiker van interimarbeid, sinds 1 mei 2016 strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor de toepassing van het juiste loon. Waarop moet u letten in dat verband? Meer...

ARBEIDSINSPECTIE

Controles inzake interimarbeid in het verschiet...

De arbeidsinspectie, afdeling Toezicht Sociale Wetten, heeft aangekondigd dat ze de komende maanden zal focussen op de lonen en andere arbeids­voorwaarden van interims. Wat betekent dit voor u? Meer...

LOONNORM

Elke overeenkomst over opslag direct vernietigen?

Stel, iemand heeft begin 2013 een loonsverhoging of nieuw voordeel gekregen, omdat dit al langer zo in (een bijlage aan) het contract afgesproken was. Moet u deze overeenkomst nu tenietdoen op grond van het KB op de loonnorm? Meer...

TEWERKSTELLEN - INSPECTIE

Opgepast met illegalen van buiten de EU!

Ingevolge een nieuwe wet wordt het tewerkstellen van en het werken met illegale buitenlanders van buiten de EU aan talrijke en strenge sancties onderworpen. Op welke manier kunt u daarmee te maken krijgen? Meer...

ARBEIDSINSPECTIE

Actieve opsporingsbevoegdheid ‘indirect’ verruimd?

De sociaal inspecteurs mogen alle documenten opvragen en mogen zelfs heel wat documenten actief opsporen, zoals dat heet. Hoe weet u om welke ­documenten dat het gaat en wat houdt die opsporingsmacht in? Meer...

KLEDIJVOORSCHRIFTEN

Hoofddoekenverbod ter discussie?

Onlangs was het hoofddoekenverbod weer volop in het nieuws. Men wil duidelijkheid of zo’n verbod nu geldig is of niet. Wat als u al zo’n verbod hanteert? Meer...

FEESTDAGEN

Mag een vervangingsdag in een ander jaar vallen?

Voor een feestdag die in het weekend valt, kunt u in de meeste sectoren op het niveau van het bedrijf een vervangingsdag aanduiden. Moet die vervangingsdag in hetzelfde jaar vallen of mag het ook om het jaar ervoor of erna gaan? Meer...

ARBEIDSINSPECTIE

Opgepast voor de dataminers?

De arbeidsinspectie zou voortaan door een computer­programma laten bepalen welke bedrijven ze moet controleren. Is daar iets van aan? Meer...

ARBEIDSINSPECTIE

Kunt u zich verdedigen tegen de Dienst geldboetes?

Ingevolge de invoering van het sociaal Strafwetboek op 1 juli jl. kan er voor meer inbreuken een zgn. administratieve geldboete opgelegd worden. Wist u echter dat u een dergelijke boete nog kunt betwisten? Hoe werkt dit precies? Meer...
Geactualiseerd op: 23.02.2018

Meer van Indicator