Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Inspectie - trefwoord: Sociale Inspectie

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

TEWERKSTELLEN - INSPECTIE

Opgepast met illegalen van buiten de EU!

Ingevolge een nieuwe wet wordt het tewerkstellen van en het werken met illegale buitenlanders van buiten de EU aan talrijke en strenge sancties onderworpen. Op welke manier kunt u daarmee te maken krijgen? Meer...

SCHIJNZELFSTANDIGHEID

In welke sectoren oppassen voor een vermoeden?

Ingevolge een nieuwe wet wordt de strijd tegen de schijnzelfstandigheid nieuw leven ingeblazen, aldus de regering-Di Rupo. Stel, een medewerker werkt op zelfstandige basis voor u. Is er iets veranderd en moet u iets doen? Meer...

ARBEIDSINSPECTIE

Actieve opsporingsbevoegdheid ‘indirect’ verruimd?

De sociaal inspecteurs mogen alle documenten opvragen en mogen zelfs heel wat documenten actief opsporen, zoals dat heet. Hoe weet u om welke ­documenten dat het gaat en wat houdt die opsporingsmacht in? Meer...

ARBEIDSINSPECTIE

Opgepast voor de dataminers?

De arbeidsinspectie zou voortaan door een computer­programma laten bepalen welke bedrijven ze moet controleren. Is daar iets van aan? Meer...

ARBEIDSINSPECTIE

Kunt u zich verdedigen tegen de Dienst geldboetes?

Ingevolge de invoering van het sociaal Strafwetboek op 1 juli jl. kan er voor meer inbreuken een zgn. administratieve geldboete opgelegd worden. Wist u echter dat u een dergelijke boete nog kunt betwisten? Hoe werkt dit precies? Meer...

VAKANTIE - JEUGDVAKANTIE

Is het niet toekennen van jeugdvakantie gevaarlijk?

Heeft u in de tweede helft van 2010 een schoolverlater aangeworven, dan heeft die dit jaar recht op een volledig verlof dankzij de zgn. jeugdvakantiedagen. Is het verplicht om die dagen te laten opnemen? Wat riskeert u als u dat weigert? Meer...

VAKANTIE - INSPECTIE

Nu nog vakantie van vorig jaar laten opnemen?

Stel, een werknemer blijkt niet al zijn wettelijke vakantiedagen van vorig jaar opgenomen te hebben. Kunt u en/of moet u die dagen dan nu (bv. in januari 2011) alsnog laten opnemen? Meer...

INSPECTIE - SCHIJNZELFSTANDIGHEID

Geen controle meer op schijnzelfstandigheid?

Onlangs titelden de kranten dat u niets meer te vrezen heeft inzake schijnzelfstandigheid omdat de inspectie er toch niet meer op zou controleren. Klopt dat inderdaad of gaat men iets te kort door de bocht als men dat beweert? Meer...

INSPECTIE - VAKANTIEGELD

Vakantiegeld op vakantiegeld?

Werkt u met variabele lonen, dan is er weer vakantiegeldmiserie op komst. De sociale inspectie wil immers dat u vakantiegeld op vakantiegeld betaalt. Wat nu? Meer...

ACTUALITEIT - VAKANTIE

Vraagt de vakantiekas loon terug?

Stel, een arbeider neemt niet al zijn vakantie op, terwijl de vakantiekas wel alle dagen betaald heeft. Kan de kas het loon voor deze dagen dan terugvorderen? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator