Artikeldatabank

Zoekresultaat: 18 artikel(s) gevonden in het thema: Veiligheid & gezondheid op het werk - trefwoord: Externe dienst preventie & bescherming op het werk

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

EXTERNE DIENST - SOCIAAL SECRETARIAAT

Op weg naar nieuwe dienstverlener voor 2020?

SOCIAAL SECRETARIAAT - EXTERNE DIENST

Huidige dienstverlener opzeggen vóór 30 juni?

SOCIAAL SECRETARIAAT - EXTERNE DIENST

Opzeg dienstverlener voor vertrek op 1 januari

SCHOOLSTAGIAIR - MEDISCH ONDERZOEK

Moeten schoolstagiairs eerst naar de arbeidsgeneesheer?

Stilaan beginnen de scholen te zoeken waar ze hun studenten een (onbezoldigde) bedrijfsstage kunnen laten doen. Als dat in een werkpost is waarvoor een onderzoek door de arbeidsgeneesheer nodig is, wat moet u dan doen? Meer...

SOCIAAL SECRETARIAAT - EXTERNE DIENST

Opzeggen van huidige dienstverlener vóór 30.06

ARBEIDSVEILIGHEID - GEZONDHEID

Beeldschermwerkers: wat wordt er nog verplicht?

Op 1 januari 2016 werd het verplichte periodiek onderzoek voor beeldschermwerkers afgeschaft en vervangen door een verplichte vijfjaarlijkse risicoanalyse. Wat houdt dit in? Wat zijn de gevolgen qua kostprijs t.a.v. uw externe dienst? Meer...

EXTERNE DIENST

Wat kost uw externe dienst vanaf 2016?

Sinds 1 januari 2016 geldt er een nieuwe tariefregeling voor externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Bij de meeste kmo’s staat daar nu een vast dienstenpakket tegenover. Hoe werkt dit en hoe gaat u ermee om? Meer...

EXTERNE DIENST

Van dienst veranderen tegen 2016?

Wilt u veranderen van externe preventiedienst? Dan moet u vóór 30 juni uw opzeg geven bij de huidige. Waarom kan dat in 2015 ‘extra’ van belang zijn? Meer...

WELZIJN OP HET WERK

Wat nu de nieuwe Pestwet ook over stress e.d. gaat?

Vanaf 01.09.2014 zal de pestwetgeving uitgebreid worden tot de zgn. psychosociale risico’s op het werk, zoals stress en burn-out. Welke gevolgen heeft dat voor de zgn. risicoanalyse die u als werkgever moet doen? Meer...

SOCIAAL SECRETARIAAT - EXTERNE DIENST

Deadline voor wie wil veranderen nadert

Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator