Artikeldatabank

Zoekresultaat: 19 artikel(s) gevonden in het thema: Veiligheid & gezondheid op het werk - trefwoord: Pesten op het werk

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONTSLAGBESCHERMING - PESTKLACHT

Pestconflict opgelost, maar bescherming duurt voort...

Stel, een werknemer heeft een klacht ingediend voor pesten op het werk. Een paar maanden later is het conflict dankzij bemiddeling opgelost. Nog een paar maanden later bent u genoodzaakt de klager te ontslaan. Loopt u nog risico’s? Meer...

INSPECTIE

Werknemer met burn-out, dus inspectie op komst?

In de media werd vóór de zomervakantie aangekondigd dat er strenge controles inzake burn-out op komst zouden zijn. Wil dit nu zeggen dat u een sanctie gaat krijgen als/omdat een van uw werknemers thuiszit met een burn-out? Meer...

PESTEN OP HET WERK - ONTSLAG

Ontslagbescherming in nieuw kleedje

De nieuwe Pestwet sleutelt ook aan de ontslagbescherming van een werknemer die een ‘klacht’ ingediend heeft inzake ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk. Waar moet u sinds 1 september 2014 rekening mee houden? Meer...

PESTEN OP HET WERK

Nieuwe vereisten voor interne procedures

Ingevolge de vernieuwde Pestwet zijn er nieuwe interne procedures nodig voor klachten, voortaan ‘verzoeken tot psychosociale interventie’ genoemd. Wat is er precies veranderd? Wat moet u doen om ‘in orde’ te zijn? Meer...

PESTEN OP HET WERK

De ‘nieuwe’ vertrouwenspersoon van de Pestwet

In de nieuwe Pestwet wordt sinds 01.09.2014 de rol van de vertrouwenspersoon (VP) geherdefinieerd. Waarmee moet u nu rekening houden als er bij u al zo’n vertrouwenspersoon is? En wat als dat nog niet het geval is? Meer...

WELZIJN OP HET WERK

Wat nu de nieuwe Pestwet ook over stress e.d. gaat?

Vanaf 01.09.2014 zal de pestwetgeving uitgebreid worden tot de zgn. psychosociale risico’s op het werk, zoals stress en burn-out. Welke gevolgen heeft dat voor de zgn. risicoanalyse die u als werkgever moet doen? Meer...

PESTKLACHT - ONTSLAGBESCHERMING

Niet ontslaan omdat men rechtszaak overweegt!

Stel, een werknemer die een pestklacht ingediend heeft bij de preventieadviseur verzoekt u om een kopie van diens verslag omdat hij overweegt om een rechtszaak te starten. Welke gevolgen heeft dit? Een recent arrest licht toe... Meer...

PESTEN OP HET WERK - ONTSLAGBESCHERMING

Klager versus de rest: hoe moet het nu verder?

Na een pestklacht van de ene werknemer tegen de andere blijkt de rest van het personeel de kant te kiezen van de ‘beklaagde’. Stel nu dat ook de preventieadviseur de klacht zou afwijzen, wat doet u dan met de ‘klager’? Meer...

PESTEN OP HET WERK - ONTSLAGBESCHERMING

Pas beschermd na een ‘echte’ klacht!

Werknemers denken soms zich vlug te kunnen beschermen tegen ontslag door via aangetekende brief een ‘algemene’ klacht wegens pesten neer te leggen. Volstaat dat om de bescherming te doen lopen? Een recent arrest licht toe... Meer...

PERSONEELSBELEID - PESTEN OP HET WERK

Werknemer alleen en zonder e-mail = pesten?

Stel, iemand zit in een bureau alleen en beschikt niet over een persoonlijk e-mailadres. Als we de mediaberichten van begin april moeten geloven, is dat een vorm van pesten op het werk door de werkgever. Is dat echter wel zo? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator