Artikeldatabank

Zoekresultaat: 26 artikel(s) gevonden in het thema: Veiligheid & gezondheid op het werk - trefwoord: Gezondheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

INSPECTIE

Werknemer met burn-out, dus inspectie op komst?

In de media werd vóór de zomervakantie aangekondigd dat er strenge controles inzake burn-out op komst zouden zijn. Wil dit nu zeggen dat u een sanctie gaat krijgen als/omdat een van uw werknemers thuiszit met een burn-out? Meer...

ARBEIDSVEILIGHEID EN -GEZONDHEID

Nieuwe normen over licht en lucht in bedrijfslokalen

Ingevolge een wetswijziging moeten bedrijfslokalen (opnieuw) aan meer concrete normen inzake verlichting en verluchting voldoen. Om welke normen gaat het precies en wat als uw gebouw daar niet helemaal aan beantwoordt? Meer...

ARBEIDSVEILIGHEID - GEZONDHEID

Beeldschermwerkers: wat wordt er nog verplicht?

Op 1 januari 2016 werd het verplichte periodiek onderzoek voor beeldschermwerkers afgeschaft en vervangen door een verplichte vijfjaarlijkse risicoanalyse. Wat houdt dit in? Wat zijn de gevolgen qua kostprijs t.a.v. uw externe dienst? Meer...

WELZIJN OP HET WERK - VERPLICHTINGEN

Moet u de (beeldscherm)bril van uw werknemer betalen?

Bedienden die continu pc-werk doen en last krijgen aan de ogen, hebben soms een ‘speciale’ bril nodig. Betekent dit dan dat men zonder uw medeweten een bril kan gaan kopen en u achteraf de rekening kan presenteren? Meer...

WELZIJN OP HET WERK

Wat nu de nieuwe Pestwet ook over stress e.d. gaat?

Vanaf 01.09.2014 zal de pestwetgeving uitgebreid worden tot de zgn. psychosociale risico’s op het werk, zoals stress en burn-out. Welke gevolgen heeft dat voor de zgn. risicoanalyse die u als werkgever moet doen? Meer...

WELZIJN OP HET WERK - ARBEIDSGENEESHEER

Meer op bezoek bij de arbeidsgeneesheer?

Sinds 23 mei 2014 werden de mogelijkheden om op de arbeidsgeneesheer een beroep te doen, uitgebreid. Zowel de werkgever als de werknemer krijgen een ‘grotere toegang’. Wat houdt dit precies in? Meer...

ARBEIDSVEILIGHEID EN GEZONDHEID

Op elke verdieping vrouwentoiletten?

In de pers werd onlangs bericht over een werkneemster die zich gediscrimineerd zou voelen omdat de damestoiletten zich in het bedrijf waar ze werkt, op een andere verdieping bevinden. Schrijft de wet dan voor dat zoiets niet mag? Meer...

ARBEIDSVEILIGHEID - GEZONDHEID

‘Nieuwe’ regels inzake de inrichting van de werkplaats

Onlangs werd de wetgeving op de inrichting van de werkplaatsen en de sociale voorzieningen gemoderniseerd. Het komt erop neer dat er nu concrete(re) richtlijnen of normen bestaan. Hoe gaat u daar ‘naar goed vermogen’ mee om? Meer...

ALTERNATIEF BELONEN

€ 100 voor op de ‘vloer’ of op café?

Bent u op zoek naar een kleine opslag van € 100 per jaar die u ook maar € 100 kost? Het Hof van Cassatie geeft u de pap in de mond: een drankvergoeding... Meer...

AANWERVEN - DISCRIMINATIEWET

Wat is een risicofunctie voor werknemers met diabetes?

Als werkgever mag u een (kandidaat-)werknemer niet discrimineren vanwege een chronische ziekte of handicap (bv. diabetes, epilepsie, …). Ingevolge een recent arrest gaat dit verder dan u zou denken. Waarop moet u letten? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator