Artikeldatabank

Zoekresultaat: 9 artikel(s) gevonden in het thema: Veiligheid & gezondheid op het werk - trefwoord: Veiligheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ARBEIDSVEILIGHEID EN -GEZONDHEID

Nieuwe normen over licht en lucht in bedrijfslokalen

Ingevolge een wetswijziging moeten bedrijfslokalen (opnieuw) aan meer concrete normen inzake verlichting en verluchting voldoen. Om welke normen gaat het precies en wat als uw gebouw daar niet helemaal aan beantwoordt? Meer...

ARBEIDSVEILIGHEID - GEZONDHEID

Beeldschermwerkers: wat wordt er nog verplicht?

Op 1 januari 2016 werd het verplichte periodiek onderzoek voor beeldschermwerkers afgeschaft en vervangen door een verplichte vijfjaarlijkse risicoanalyse. Wat houdt dit in? Wat zijn de gevolgen qua kostprijs t.a.v. uw externe dienst? Meer...

ARBEIDSVEILIGHEID

Hoe pakt u de brandpreventie efficiënt aan?

Als werkgever moet u ook denken aan brandpreventie. Ingevolge een wetswijziging werden de maatregelen die u in dat verband moet nemen, nog eens verduidelijkt. Over welke maatregelen gaat het en hoe pakt u dit aan? Meer...

ARBEIDSVEILIGHEID - GEZONDHEID

‘Nieuwe’ regels inzake de inrichting van de werkplaats

Onlangs werd de wetgeving op de inrichting van de werkplaatsen en de sociale voorzieningen gemoderniseerd. Het komt erop neer dat er nu concrete(re) richtlijnen of normen bestaan. Hoe gaat u daar ‘naar goed vermogen’ mee om? Meer...

KLEDIJVOORSCHRIFTEN

Hoofddoekenverbod ter discussie?

Onlangs was het hoofddoekenverbod weer volop in het nieuws. Men wil duidelijkheid of zo’n verbod nu geldig is of niet. Wat als u al zo’n verbod hanteert? Meer...

UITZENDARBEID - VEILIGHEID & GEZONDHEID

Welzijn op het werk van interims in een nieuw kleedje

Sinds 1 januari 2011 moet u ingevolge een update van de Wet op het welzijn op het werk een nieuw model van de werkpostfiche gebruiken voor interims die een ‘risicofunctie’ zullen uitoefenen. Hoe werkt dit en waarop moet u letten? Meer...

ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING - VEILIGHEID

Regeling inzake verzwaarde risico’s versoepeld

Bedrijven met ‘relatief te veel’ arbeidsongevallen moeten een ‘extra’ bijdrage betalen voor zgn. verzwaarde risico’s. Het blijkt vooral om kleine bedrijven te gaan. Sinds kort werd deze regeling een beetje versoepeld... In welke zin? Meer...

UITZENDARBEID - ARBEIDSONGEVAL

Moet ú het arbeidsongeval van een interim betalen?

Als een interim een arbeidsongeval heeft, kan de verzekeraar van het uitzendkantoor hetgeen hij moet betalen op u proberen te verhalen. Hoe groot is dit risico? Wanneer komt dit voor? Een recent arrest licht toe... Meer...

ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN

Veiligheid boven alles of buiten?

In bepaalde sectoren moeten werknemers soms risicovolle activiteiten uit­oefenen. Kunt u ze ontslaan om dringende reden als zij de veiligheidsvoorschriften aan hun laars lappen? Een recent arrest licht toe... Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator