Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Stagiairs - trefwoord: Schoolstagiairs

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SCHOOLSTAGIAIR - MEDISCH ONDERZOEK

Moeten schoolstagiairs eerst naar de arbeidsgeneesheer?

Stilaan beginnen de scholen te zoeken waar ze hun studenten een (onbezoldigde) bedrijfsstage kunnen laten doen. Als dat in een werkpost is waarvoor een onderzoek door de arbeidsgeneesheer nodig is, wat moet u dan doen? Meer...

STAGIAIRS

Beroepsinlevingsovereenkomst en RSZ

SCHOOLSTAGIAIRS - MEDISCH ONDERZOEK

Wie betaalt het onderzoek van de schoolstagiair?

Als schoolstagiairs een (onbezoldigde) stage lopen in uw bedrijf, moeten die vaak eerst naar de arbeidsgeneesheer voor een medisch onderzoek. Gelukkig moet u dit dankzij een recent KB niet zelf betalen. Hoe werkt dit dan precies? Meer...

STAGE - BEROEPSINLEVINGSOVEREENKOMST

Kom u maar uitleven in het inleven

Stel, een zomerstudent is zo goed meegevallen dat u hem na 1 oktober nog een contract wilt geven. Hij heeft de eerste helft van het jaar echter ook al 23 dagen gewerkt. Brengt de zgn. beroepsinlevingsovereenkomst dan redding? Meer...

SCHOOLSTAGIAIR

Wat gedaan bij een ongeval?

Stel, een schoolstagiair heeft een ongeval op het werk zelf of op weg van en naar het werk. Aan wie moet er aangifte gedaan worden van het feit dat er lichamelijke schade is? Is de stagiair voldoende gedekt voor alle schade? Meer...

SCHOOLSTAGIAIR

Is de verplichte stage ook een verzekerde stage?

In het kader van hun studie of hun opleiding moeten leerlingen of studenten soms een praktijkstage doen ‘in opdracht van’ de school (lees: als onderdeel van het officiële studieprogramma). Wie moet deze stagiairs verzekeren? Meer...

SCHOOLSTAGIAIR

Wie werkt ‘gratis’ en wie niet?

In bepaalde studierichtingen is een bedrijfsstage ‘wettelijk’ voorzien, in andere richtingen is dat niet het geval. Toch mag iemand uit die richtingen ook een stage komen doen. Hoe werkt dit? Wat zijn de voor u belangrijke verschillen? Meer...

VAKANTIEGELD

Zelfs te vroeg betalen mag niet !

Krijgen uw bedienden hun dubbel vakantiegeld allemaal op hetzelfde tijdstip, b.v in mei of juni, ongeacht wanneer ze hun verlof nemen ? Let dan op, want de sociale inspectie durft daar problemen over maken... Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator