Artikeldatabank

Zoekresultaat: 20 artikel(s) gevonden in het thema: Werknemersstatuut - trefwoord: Handelsvertegenwoordigers

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

UITWINNINGSVERGOEDING

Niet-concurrentiebeding nietig, dus bewijslast weg?

Als een vertegenwoordiger cliënteel aanbracht, heeft hij bij ontslag recht op een uitwinningsvergoeding. Staat er een niet-concurrentiebeding in het contract, dan draagt u de bewijslast. Wat als dat beding nietig is? Cassatie licht toe... Meer...

UITWINNINGSVERGOEDING

Een beetje vertegenwoordiger zijn kan niet!

Opdat hij recht zou hebben op een zgn. uitwinningsvergoeding, moet de taak van een werknemer ‘hoofdzakelijk’ uit het bezoeken en opsporen van cliënteel bestaan. Hoe beoordeelt men de term ‘hoofdzakelijk’? Een arrest licht toe... Meer...

HANDELSVERTEGENWOORDIGER

Andere regio en producten: wie beslist?

Stel, u wilt wijzigingen aanbrengen aan het productengamma en/of de regio van een handelsvertegenwoordiger. Kan dat alleen met zijn expliciete toestemming of heeft u die niet nodig? Een recent arrest (in kort geding) licht toe... Meer...

HANDELSVERTEGENWOORDIGER

Lang en zwaar ziek, dus geen uitwinningsvergoeding?

Stel, een handelsvertegenwoordiger die al lang ‘zwaar’ ziek is, wordt ontslagen. Vormt die lange arbeidsongeschiktheid een ‘afwezigheid van nadeel’ waardoor u geen uitwinningsvergoeding moet betalen? Een recent arrest licht toe... Meer...

UITWINNINGSVERGOEDING

In welke mate moet u een klantenlijst weerleggen?

Als er geen concurrentiebeding in het contract stond, moet een vertegenwoordiger zelf bewijzen dat hij klanten aangebracht heeft, om een uitwinningsvergoeding te claimen. Hoe reageert u als hij een klantenlijst voorlegt? Een arrest licht toe... Meer...

HANDELSVERTEGENWOORDIGER

Controleren door verslagen te laten inleveren?

Stel, een handelsvertegenwoordiger laat na om op regelmatige basis rapporten van zijn klantbezoeken op te maken, ook al is hij daartoe contractueel verplicht. Kunt u daarvoor ontslaan om dringende reden? Een recent arrest licht toe... Meer...

UITWINNINGSVERGOEDING - HANDELSVERTEGENWOORDIGER

U bent geen vertegenwoordiger meer, maar ‘chef’

Stel, iemand begint als vertegenwoordiger en wordt mettertijd verantwoordelijke van de ‘verkopers’ zonder dat hij zelf nog (veel) deals sluit. Is er bij ontslag dan nog een uitwinningsvergoeding verschuldigd? Een recent arrest licht toe... Meer...

HANDELSVERTEGENWOORDIGER

Uitwinningsvergoeding 35% duurder. Wat nu?

Vermits er sinds 1 oktober jl. RSZ-bijdragen verschuldigd zijn op een uitwinningsvergoeding, is zo’n vergoeding in feite 35% duurder geworden. Bijgevolg wilt u er nóg liever dan vroeger aan ontsnappen. Wanneer kan dat? Meer...

HANDELSVERTEGENWOORDIGER - UITWINNINGSVERGOEDING

Is standverkoop doen ook vertegenwoordiger zijn?

Stel, u heeft iemand in dienst die uw producten probeert te verkopen via een stand in bv. winkelstraten, shoppingcenters, enz. Moet u hem als een handelsvertegenwoordiger beschouwen en betalen? Een recent arrest licht toe... Meer...

HANDELSVERTEGENWOORDIGER

Commissieloon all-in: geen goed idee?

Een vertegenwoordiger die (deels) op commissie betaald wordt, heeft ook recht op een vergoeding voor verlies aan commissieloon tijdens schorsingen. Kunt u zeggen dat deze vergoeding inbegrepen is in de ‘normale’ commissies? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator