Artikeldatabank

Zoekresultaat: 12 artikel(s) gevonden in het thema: Werkloosheid - trefwoord: Stempelgeld

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

DEELTIJDSE ARBEID - RVA

Van 24 uur naar 16 uur per week: wat met de IGU?

Stel, iemand werkt deeltijds en ontvangt nog een opleg van de RVA, een zgn. inkomensgarantie-uitkering (IGU). Als u minder werk zou hebben en zijn uren wilt verminderen, moet dat dan via een ontslag of kan dat in wederzijds akkoord? Meer...

WERKLOOSHEID - VAKBOND

Let op: de RVA is nu gewapend tegen ‘vakbondtrucs’

Het gebeurt al eens dat iemand kort vóór het einde van zijn arbeidsovereenkomst komt vragen om meer uren te krijgen of het loon te verhogen, zodat hij daarna meer ‘dop’ zou kunnen ‘trekken’. Wist u al dat een nieuwe wet dit wil aanpakken? Meer...

WERKLOOSHEIDSUITKERING - ONTSLAG

Geen cumul meer van afscheidspremies en uitkeringen

Onlangs kwam er in het nieuws dat de werknemers van Ford Genk ingevolge een nieuwe wet hun ‘afscheidspremie’ niet meer zouden kunnen combineren met stempelgeld. Wat is het ‘fijne’ dat ú hiervan moet weten? Meer...

DEELTIJDS WERKEN - UITKERING RVA

Kan iedereen nu een opleg van de RVA krijgen?

Iemand die vrijwillig werkloos is en het werk deeltijds hervat, kon vroeger geen aanvullende uitkering (IGU) krijgen van de RVA. Sinds 1 juli jl. is dat echter wél het geval. Voor wie geldt dit? Meer...

AANWERVEN - RVA-UITKERINGEN

Wat is er nieuw inzake uitkeringen voor schoolverlaters?

Stel, u wilt een jongere die eind juni afstudeert, tijdelijk in dienst nemen. Omdat hij van in het begin weet dat de job slechts tijdelijk is, heeft hij wellicht vragen over wat de gevolgen hiervan zijn voor de ‘wachttijd’ bij de RVA. Hoe werkt dit? Meer...

ARBEIDSONGEVAL

Conflict tussen de dokters, toch nog een inkomen?

In het kader van een arbeidsongeval oordeelt de raadgevende geneesheer van de verzekeraar dat de werknemer weer arbeidsgeschikt is. Als de werknemer deze beslissing wil betwisten, zit hij dan intussen zonder inkomen? Meer...

RVA - TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

Invloed van de gezinssituatie op de uitkering

Een werkneemster heeft uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid ontvangen. Nu krijgt ze een brief van de RVA die haar gezinssituatie wil onderzoeken omdat haar nieuwe vriend komen inwonen is bij haar en de kinderen. Wat nu? Meer...

CRISISMAATREGELEN - SOCIALE ZEKERHEID

Beginnen de crisismaatregelen nadelig te worden?

Stel, u wilt nog eens gebruik maken van één van de crisismaatregelen, maar uw personeel vraagt zich af of het door een nieuwe periode van arbeidsduurvermindering geen sociale zekerheidsrechten zal verliezen. Kunt u hen geruststellen? Meer...

RVA - WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

Als de RVA schorst, voor hoe lang is dat dan?

Als een werknemer zelf zijn ontslag geeft of in wederzijds akkoord weggaat, wordt hij in principe geschorst door de RVA. Hoe lang krijgt hij dan geen werkloosheidsuitkeringen? Kan hij eventueel toch aan deze sanctie ontsnappen? Meer...

WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

Ontslagen en uitbetaald: vanaf wanneer betaalt de RVA?

Als iemand ontslagen werd mits betaling van een opzegvergoeding, vanaf wanneer heeft die dan recht op werkloosheidsvergoedingen? Gaat dat recht direct in, pas na de periode die overeenkomt met de opzegvergoeding of nog later? Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator