Artikeldatabank

Zoekresultaat: 33 artikel(s) gevonden in het thema: Afwezigheidsdagen - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AFWEZIGHEIDSDAGEN

Adoptie- en pleegouderverlof ‘new style’ vanaf 2019

Als een werknemer een kind adopteert, kan hij adoptieverlof nemen; als hij aangesteld wordt als pleegouder, gaat het om pleegouderverlof. Op 1 januari 2019 werden beide verloven flink aangepast. Wat is de nieuwe stand van zaken? Meer...

GEWAARBORGD DAGLOON

Een dag later door Oostenrijkse lawine: wat nu?

Stel, een werknemer raakt door omstandigheden buiten zijn wil niet weg van zijn vakantiebestemming. Als hij daardoor een dag later dan voorzien terug komt werken, moet u dan zgn. gewaarborgd dagloon betalen voor de dag ervóór? Meer...

POLITIEK VERLOF - ONTSLAGBESCHERMING

Mag men overeenkomst over politiek verlof weigeren?

Stel, een werknemer vraagt politiek verlof aan en u wilt de modaliteiten daarvan regelen in een bijlage bij het contract, maar hij weigert om die te tekenen. Is dat een ‘objectieve’ reden om te ontslaan, of net niet? Een recent arrest licht toe... Meer...

POLITIEK VERLOF

Als uw werknemer gemeenteraadslid of schepen wordt...

Wanneer een werknemer opgekomen is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en ook verkozen werd, kan hij zgn. politiek verlof nemen op het werk. Wat houdt dit in? En wat als hij een uitvoerend ambt, bv. schepen, zou opnemen? Meer...

AFWEZIGHEDEN

Wat met stemmen en zetelen voor wie moet werken?

Op zondag 14 oktober 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Uw werknemers moeten dus gaan stemmen en misschien moet er zelfs iemand zetelen in een stem- of telbureau. Wat als er die dag gewerkt wordt bij u? Meer...

RECHTEN EN PLICHTEN

Wat als het thuiswerkalarm afgaat?

Begin maart 2018 werd het thuiswerkalarm geïnstalleerd waarmee ‘de overheid’ wil meedelen dat thuiswerken de dag erna aangewezen is. Móet u dat dan toestaan? Meer...

VRIJE DAGEN - PERSONEELSBELEID

Kan men echt al aan loopbaansparen doen?

Op 1 februari 2018 is het wettelijk kader inzake het zgn. loopbaansparen in werking getreden. “Uw personeel kan dus al vakantie beginnen opsparen”, zo blokletterden de media. Klopt dat echter wel of is het de facto nog niet mogelijk? Meer...

EXTRA VERLOF - RSZ

Is extra zwangerschapsrust RSZ-vrij?

In de media werd er veel gesproken over een groot bedrijf dat extra zwangerschaps- en vaderschapsverlof toekent op eigen kosten. Kan dat op ‘goedkope’ wijze? Meer...

BRUGDAGEN

Meer bruggen mogelijk dan er vervangingsdagen zijn?

In 2018 zullen er twee feestdagen in het weekend vallen terwijl er vier data zijn die interessant kunnen zijn om de brug te maken vóór of na een weekend. Hoe kunt u die twee andere data ‘overbruggen’ en wat moet u daarvoor doen? Meer...

AFWEZIGHEID - LOON

U moet toch niet betalen voor het oudercontact, zeker?

Stel, een werknemer wil het werk een paar uur vroeger verlaten om tijdig op het oudercontact voor zijn kind te geraken. Hij stelt dat dit een overmachtssituatie is en dus een ‘wettige afwezigheidsreden’ die u niet kunt weigeren. Klopt dat? Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator