Artikeldatabank

Zoekresultaat: 38 artikel(s) gevonden in het thema: Afwezigheidsdagen - trefwoord: Feestdagen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FEESTDAGEN

Vervangingsdagen 2018 uithangen vóór 15.12

BRUGDAGEN

Meer bruggen mogelijk dan er vervangingsdagen zijn?

In 2018 zullen er twee feestdagen in het weekend vallen terwijl er vier data zijn die interessant kunnen zijn om de brug te maken vóór of na een weekend. Hoe kunt u die twee andere data ‘overbruggen’ en wat moet u daarvoor doen? Meer...

FEESTDAGEN

Vervangingsdagen 2017 afficheren vóór 15.12

FEESTDAGEN - VERVANGEN

Kunt u Kerstmis in de zomer ‘vieren’?

Stel, u legt de vervangingsdag voor de feestdagen die in het weekend vallen collectief vast. Zo heeft u zondag 25 december 2016 bv. vervangen door 22 juli 2016. Wat dan met iemand die op bv. 1 augustus in dienst gekomen is? Meer...

FEESTDAGEN

Vervanging zoeken voor feestdagen van 2017

FEESTDAGEN

Bericht vervangingsdagen 2016 niet vergeten

FEESTDAGEN

Nu al vervangingsdagen bepalen voor 2016 én 2017?

Voor de feestdagen van 2016 die in een weekend vallen, kunt u een collectieve vervangingsdag bepalen. Dit moet gebeuren vóór 15 december 2015. Ook 1 januari 2017 valt op een zondag. Kunt u die ineens meenemen in uw ‘bericht’? Meer...

FEESTDAGEN - INHAALRUST

Zijn Pasen en Pinksteren dan geen feestdagen?

Stel, een werknemer werkt op Pasen en op paasmaandag, of met Pinksteren en op pinkstermaandag. Worden beide dagen dan – wegens werken op een feestdag – ‘dubbel betaald’, zoals men dat pleegt te noemen? Meer...

FEESTDAGEN - ONTSLAG

Mag u wachten met de feestdag na het contract?

Iemand die u ontslaat, heeft recht op de feestdagen die (binnen de meestal 30 dagen) na de uitdiensttreding vallen, tenzij hij dan al elders aan het werk is. Kunt u eisen dat hij eerst dit laatste aantoont vóór u betaalt? Een arrest licht toe... Meer...

AFWEZIGHEIDSDAGEN

Vervangings- en vrije dagen 2015 afficheren

Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator