Artikeldatabank

Zoekresultaat: 16 artikel(s) gevonden in het thema: Afwezigheidsdagen - trefwoord: Familiaal verlof

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VERLOF VOOR ZIEKTE KIND

Sociaal verlof voor grootouders: wat is al mogelijk?

Eind oktober 2018 was er in de media heel wat te doen over de ‘politieke plannen’ om ook sociaal verlof te kunnen toekennen aan grootouders indien hun kleinkind ziek zou zijn. Is dat nu nog niet het geval dan? Meer...

KLEIN VERLET

Is de dag van de bevalling de eerste dag geboorteverlof?

Als iemand het werk verlaat omdat zijn vrouw gaat bevallen, gaat het dan om de eerste dag van het geboorteverlof of moet u die dag ‘anders’ betalen? En wat als men ‘s morgens ‘afbelt’ en het kind pas na de werkuren geboren wordt? Meer...

VAKANTIE - AFWEZIGHEID

Wordt vakantie achteraf omgezet in klein verlet?

Stel, tijdens de vakantie van uw werknemer heeft er zich een onverwachte gebeurtenis voorgedaan die recht geeft op klein verlet of ‘sociaal verlof’. Moet u dan een aantal vakantiedagen omzetten in klein verlet of sociaal verlof? Meer...

AFWEZIGHEIDSDAGEN - SOCIAAL VERLOF

“Mijn man wordt geopereerd”, is dat sociaal verlof?

Stel, omdat haar partner geopereerd zal worden, heeft een werkneemster drie dagen ‘vakantie’ genomen. Nu eist ze echter, met een attest van de behandelende arts in de hand, dat u dit omzet in ‘sociaal verlof’. Klopt dat echter wel? Meer...

VAKANTIEDAGEN

Extra onbetaald verlof: kunt u dat weigeren?

Stel, iemand beschikt in 2016 maar over 16 i.p.v. 20 vakantiedagen (in de vijfdagenweek), omdat hij vorig jaar 4/5 gewerkt heeft. Nu wil hij toch nog een extra week vakantie in de vorm van onbetaald verlof. Moet u dat toestaan? Meer...

KLEIN VERLET - AFWEZIGHEID

Op uw kosten naar de rechtbank voor echtscheiding?

Stel, een werknemer zit in een echtscheiding verwikkeld en zal daarvoor volgens zijn advocaat regelmatig naar de rechtbank moeten komen. Moet u voor dergelijke (halve) dagen van afwezigheid eigenlijk klein verlet toekennen? Meer...

ONDERBREKING LOOPBAAN - ZORGVERLOF

‘Speciaal’ verlof voor hospitalisatie van een kind

Voor de situatie waarin een kind van uw werknemer opgenomen moet worden in het hospitaal bestaat er sinds 1 november jl. een nieuw soort verlof, waarbij de RVA een uitkering betaalt. Waarover gaat het hier? Meer...

GEWAARBORGD DAGLOON - FAMILIAAL VERLOF

Ziekte van een kind: altijd familiaal verlof?

Stel, een werkneemster krijgt telefoon van de crèche of de school om haar kind(je) te gaan afhalen omdat het ziek geworden is. Moet u dan loon betalen voor de uren waarop ze afwezig zal zijn of gaat het om zgn. familiaal verlof? Meer...

RVA-UITKERINGEN - GEWAARBORGD DAGLOON

Betaalt de RVA nu toch voor sneeuwellende?

Stel, iemand heeft een dag niet gewerkt wegens de sneeuwellende van eind 2010. Volgens een recente interpretatie van het ‘RVA-reglement’ zou hij daarvoor een uitkering kunnen krijgen. Klopt dat? Zo ja, kan hij die nú nog vragen? Meer...

AFWEZIGHEID - LOON

Moet ú betalen voor water in zíjn kelder?

Stel, het huis van een werknemer werd in het weekend van 12 tot 14 november getroffen door wateroverlast en hij is daarna één dag afwezig geweest. Hij wil echter niet weten van een onbetaalde afwezigheid. Heeft hij gelijk? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator