Artikeldatabank

Zoekresultaat: 32 artikel(s) gevonden in het thema: Afwezigheidsdagen - trefwoord: Klein verlet

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

KLEIN VERLET

Overlijden in ver land en hier blijven. Toch klein verlet?

Stel, een werknemer toont aan dat een familielid dat in het buitenland woont, overleden is en u kent klein verlet toe. Nu blijkt hij echter niet naar daar geweest te zijn. Heeft hij dan het klein verlet misbruikt en mag u het loon inhouden? Meer...

VAKANTIE - AFWEZIGHEID

Wordt vakantie achteraf omgezet in klein verlet?

Stel, tijdens de vakantie van uw werknemer heeft er zich een onverwachte gebeurtenis voorgedaan die recht geeft op klein verlet of ‘sociaal verlof’. Moet u dan een aantal vakantiedagen omzetten in klein verlet of sociaal verlof? Meer...

KLEIN VERLET

Ook klein verlet als men wettelijk gaat samenwonen?

Stel, een werknemer gaat wettelijk samenwonen met zijn partner en vraagt daar, zoals bij een huwelijk, twee dagen klein verlet voor. Voorziet ‘de wet’ inderdaad in klein verlet voor deze gelegenheid? Meer...

KLEIN VERLET - PLECHTIGE COMMUNIE

De brug maken met klein verlet: kunt u weigeren?

Stel, de zoon/dochter van een werknemer doet zijn/haar plechtige communie op een feestdag, bv. op donderdag 25 mei 2017. Blijft dat dan een feestdag, zodat de werknemer voor vrijdag 26 mei klein verlet kan eisen om de brug te maken? Meer...

KLEIN VERLET - DEELTIJDSE WERKNEMERS

De rechten van deeltijdsen bij plechtige communie

Voor de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd van zijn kind heeft een werknemer in principe recht op een dag klein verlet. Wanneer men deeltijds werkt, kan dit recht ‘de facto’ echter verloren gaan. Wanneer is dat het geval? Meer...

KLEIN VERLET

Plechtige communie op zaterdag: wanneer klein verlet?

Stel, een plechtige communie vindt plaats op een zaterdag, zondag of feestdag. De werknemer kan dan zijn klein verlet opnemen op de activiteitsdag die onmiddellijk volgt of voorafgaat. Wat betekent dat precies? Meer...

KLEIN VERLET - LOON

Wie betaalt de assisenjury?

Stel, een van uw werknemers wordt opgeroepen om mogelijk in een jury voor een assisenproces te zetelen. Indien hij ook effectief uitgeloot zou worden, wat zijn dan de gevolgen voor hem en/of voor u als werkgever? Meer...

KLEIN VERLET

Ook klein verlet voor feest op een brugdag?

Stel, uw bedrijf zal op vrijdag 2 mei 2014 en/of vrijdag 30 mei 2014 de brug maken. Welke gevolgen heeft dit wanneer er in zo’n ‘verlengd’ weekend een gebeurtenis zou plaatsvinden die in aanmerking komt voor klein verlet? Meer...

KLEIN VERLET - AFWEZIGHEID

Op uw kosten naar de rechtbank voor echtscheiding?

Stel, een werknemer zit in een echtscheiding verwikkeld en zal daarvoor volgens zijn advocaat regelmatig naar de rechtbank moeten komen. Moet u voor dergelijke (halve) dagen van afwezigheid eigenlijk klein verlet toekennen? Meer...

KLEIN VERLET - PLECHTIGE COMMUNIE

Extra klein verlet dankzij de kleine van de vriend(in)?

Ook de ouder uit een ‘nieuw samengesteld gezin’ kan recht hebben op klein verlet voor de plechtige communie van een kind. Mag u in zo’n geval vragen om de band met het kind te bewijzen of is dat in strijd met de privacy? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator