Artikeldatabank

Zoekresultaat: 36 artikel(s) gevonden in het thema: Verzekeringen - trefwoord: Groepsverzekering

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GROEPSVERZEKERING

Opslag voor alle min 25-jarigen?

Sinds 1 januari 2019 mogen min 25-jarigen niet meer uitgesloten worden van de groepsverzekering. Welke gevolgen heeft dit voor iemand die al in dienst is? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Welke taxatievoet voor uitkering groepsverzekering?

Stel, uw werknemer A is al 65 jaar, maar heeft geen volledige carrière (45 jaar), terwijl B wel een volledige carrière heeft, maar nog geen 65 jaar is. Welk fiscaal verschil geeft dat voor de groepsverzekering als ze met pensioen zouden gaan? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Ook (verplicht) premie storten vóór 25 jaar?

In (reglementen van) groepsverzekeringen voor werknemers staat vaak dat ze pas vanaf 25 jaar en/of pas na één jaar aansluiting beginnen te ‘spelen’. Vanaf 1 januari 2019 zal dit niet meer mogen. Hoe bereidt u zich daarop voor? Meer...

PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Nadelen vervroegd pensioen voor groepsverzekering?

Sinds 2016 móét een groepsverzekering uitbetaald worden wanneer men effectief met pensioen gaat. Beslist iemand om met vervroegd pensioen te gaan, dus nog vóór de wettelijke pensioenleeftijd, wat zijn dan de (fiscale) gevolgen? Meer...

GROEPSVERZEKERING - RSZ-BIJDRAGEN

Extra premies niet vergeten aan te geven aan de RSZ

Op premies die u in de groepsverzekering van uw personeel stort, zijn speciale RSZ-bijdragen van altijd 8,86% en van soms nog 3% verschuldigd. In januari gebeurt er het best eens een controle op dat vlak. Waarom is dat zo? Meer...

BRUGPENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Te kiezen: vrijgesteld worden of minder belastingen

Wie op brugpensioen (SWT) gaat, moet aangepast beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, tenzij hij een vrijstelling kan bekomen. Waarom moet iemand met een groepsverzekering twee keer nadenken vóór hij die vrijstelling vraagt? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Een hoger rendement voor uw groepsverzekering?

Het rendement van de groepsverzekeringen is de laatste jaren flink gedaald door de lage rente. Daarom stelt men soms voor om van de ‘voorzichtige’ Tak 21 naar de ‘avontuurlijke’ Tak 23 over te stappen. Is dat echter wel een goed idee? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Moet ú ook aanzuiveren als de verzekeraar faalt?

Voor een groepsverzekering moet u een bepaald rendement garanderen aan uw werknemers. In mei 2017 stelden de media nog dat een cassatiearrest deze verplichting ‘bevestigd’ zou hebben. Hoezo, stond die dan al niet langer vast? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Rendementsgarantie van 1,75% in 2017

Net zoals in 2016, moet u ook in 2017 minstens 1,75% garanderen aan uw werknemers op een storting in de groepsverzekering. Heeft u dan een probleem in de wetenschap dat uw verzekeraar slechts tussen de 0,5% en 1% garandeert? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Groepsverzekering opvragen na brugpensioen

Stel, een werknemer stopt met werken vóór hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, bv. via het stelsel van brugpensioen. Wanneer hij zijn groepsverzekering al wenst op te nemen, tegen welk tarief wordt die uitkering dan belast? Meer...
Geactualiseerd op: 21.02.2019

Meer van Indicator