Artikeldatabank

Zoekresultaat: 40 artikel(s) gevonden in het thema: Verzekeringen - trefwoord: Groepsverzekering

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GROEPSVERZEKERING

Foute pensioenfiche, dus hogere uitkering?

Stel, de pensioenfiche waarmee u jaarlijks moet informeren over de groepsverzekering, blijkt al jaren niet correct te zijn voor iemand en bv. van een te hoge anciënniteit uit te gaan. Kan hij daaruit rechten putten? Een recent arrest licht toe... Meer...

GROEPSVERZEKERING - BELASTINGTARIEF

Altijd 10% op de groepsverzekering na 45 jaar werken!

Ook als een werknemer nog vóór de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) met zgn. vervroegd pensioen gaat, wordt zijn groepsverzekering al uitgekeerd. Heeft hij een volledige loopbaan (45 jaar) achter de rug, dan wordt dat ingevolge een wetswijziging vanaf 2019 niet langer afgestraft op fiscaal vlak. Hoe komt dit? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Jaarlijkse pensioenfiche nog verplicht?

Als u een groepsverzekering heeft voor uw personeel, legt de wet op dat zij jaarlijks een overzicht krijgen van wat die later zal opbrengen. Diezelfde informatie vindt men echter ook op http://www.mypension.be . Is die verplichting nu weggevallen? Meer...

LOONKOSTEN - EXTRALEGAAL PENSIOEN

Kost het nieuwe VAPW u iets als werkgever?

Vanaf 27.03.2019 treedt het zgn. VAPW, vrij aanvullend pensioen voor werknemers, in werking: een nieuwe manier voor hen om extralegaal pensioen op te bouwen. Houdt dit in dat u als werkgever weeral (extra) premies zal moeten storten of valt het allemaal nog wel mee op dat vlak? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Opslag voor alle min 25-jarigen?

Sinds 1 januari 2019 mogen min 25-jarigen niet meer uitgesloten worden van de groepsverzekering. Welke gevolgen heeft dit voor iemand die al in dienst is? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Welke taxatievoet voor uitkering groepsverzekering?

Stel, uw werknemer A is al 65 jaar, maar heeft geen volledige carrière (45 jaar), terwijl B wel een volledige carrière heeft, maar nog geen 65 jaar is. Welk fiscaal verschil geeft dat voor de groepsverzekering als ze met pensioen zouden gaan? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Ook (verplicht) premie storten vóór 25 jaar?

In (reglementen van) groepsverzekeringen voor werknemers staat vaak dat ze pas vanaf 25 jaar en/of pas na één jaar aansluiting beginnen te ‘spelen’. Vanaf 1 januari 2019 zal dit niet meer mogen. Hoe bereidt u zich daarop voor? Meer...

PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Nadelen vervroegd pensioen voor groepsverzekering?

Sinds 2016 móét een groepsverzekering uitbetaald worden wanneer men effectief met pensioen gaat. Beslist iemand om met vervroegd pensioen te gaan, dus nog vóór de wettelijke pensioenleeftijd, wat zijn dan de (fiscale) gevolgen? Meer...

GROEPSVERZEKERING - RSZ-BIJDRAGEN

Extra premies niet vergeten aan te geven aan de RSZ

Op premies die u in de groepsverzekering van uw personeel stort, zijn speciale RSZ-bijdragen van altijd 8,86% en van soms nog 3% verschuldigd. In januari gebeurt er het best eens een controle op dat vlak. Waarom is dat zo? Meer...

BRUGPENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Te kiezen: vrijgesteld worden of minder belastingen

Wie op brugpensioen (SWT) gaat, moet aangepast beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, tenzij hij een vrijstelling kan bekomen. Waarom moet iemand met een groepsverzekering twee keer nadenken vóór hij die vrijstelling vraagt? Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator