Artikeldatabank

Zoekresultaat: 34 artikel(s) gevonden in het thema: Verzekeringen - trefwoord: Arbeidsongeval

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ARBEIDSONGEVAL - THUISWERK

Ook arbeidsongeval ‘vermoed’ bij occasioneel thuiswerk

Sinds 27 januari 2019 werd de Wet op de arbeidsongevallen uitgebreid tot het zgn. occasioneel thuiswerk. Hierdoor geldt er ook bij dit soort thuiswerk een vermoeden dat het om een arbeidsongeval gaat. Wat houdt dit in? Meer...

VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN

Wat is dat nu precies met die schadestatistiek?

Vermits een polis arbeidsongevallen opgezegd moet worden vóór 30 september, is het nu het moment om uw polis én premie eens kritisch tegen het licht te houden aan de hand van de zgn. schadestatistiek. Wat doet u daar dan mee? Meer...

VERZEKERINGEN

Wat met lichamelijke schade bij arbeids(weg)ongeval?

Stel, een werknemer rijdt met de auto naar en van het werk en wordt onderweg aangereden door een andere auto. Als er lichamelijke schade is, waarom moet die dan niet alleen aan de arbeidsongevallenverzekeraar aangegeven worden? Meer...

ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING

Met de fiets naar het werk en vallen. Wie betaalt?

Volgens recent gepubliceerde cijfers zouden 10% van alle arbeidsongevallen tijdens het pendelen gebeuren en dan vooral als het met de fiets is. Wat moeten uw werknemers onthouden als dit ook hen zou overkomen? Meer...

ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING

Hoe en wanneer zegt u de polis arbeidsongevallen op?

Stel, u wilt uw huidige polis arbeidsongevallen opzeggen. In dat geval moet u tegen 30 september a.s. actie ondernemen. Wat moet u precies doen en waarop moet u letten? Meer...

VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN

Wanneer zijn aanvullende waarborgen interessant?

De arbeidsongevallenverzekering is wettelijk verplicht. De verzekeraars pakken soms echter uit met bijkomende waarborgen ‘die interessant kunnen zijn’. Over welke bijkomende waarborgen gaat het en wanneer zijn ze effectief interessant? Meer...

ARBEIDSONGEVAL

Hoe berekent men de arbeidsongevallenvergoeding?

Stel, een werknemer heeft een arbeidsongeval gehad en zal enkele maanden volledig arbeidsongeschikt zijn. Hij vraagt u hoe zijn vergoeding berekend zal worden en wat hij er netto van zal overhouden. Hoe werkt dit? Meer...

VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN

Hoe controleert u de eindfactuur voor arbeidsongevallen?

In principe ontvangt u in maart de ‘afrekening’ van de premie arbeidsongevallen voor het jaar voordien. Het gaat om het saldo na aftrek van de al betaalde voorschotten. Hoe controleert u of deze eindfactuur juist is? Meer...

VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN

Wanneer uw polis opzeggen en wanneer beter niet?

Veranderen van arbeidsongevallenverzekeraar moet in principe gebeuren vóór 30 september 2014 of u zit weer een jaar langer vast aan uw huidige verzekeraar. Voor wie kan dit interessant zijn en hoe gaat u dan te werk? Meer...

ARBEIDSONGEVAL - AANGIFTEPLICHT

Een ongeval na het samen Duivels kijken...

Stel, uw personeel heeft in het bedrijf naar het WK gekeken en op de weg naar huis heeft iemand (al dan niet met een pint te veel op) lichamelijke schade opgelopen. Moet u dit ongeval aangeven aan de arbeidsongevallenverzekeraar? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator