Artikeldatabank

Zoekresultaat: 87 artikel(s) gevonden in het thema: Personeelsbeleid - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PENSIOEN

Doorwerken na 65 jaar: wat met uw ‘sociale zekerheid’?

Ze komen niet veel voor, maar ze bestaan: werknemers die ondanks dat ze al 65 jaar zijn, nog geen pensioen opnemen, maar verder willen blijven werken. Welke redenen kunnen er daarvoor zijn en hoe kunnen recente wetswijzigingen daarbij helpen? Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Is het VAPW interessant voor de werknemer?

Sinds 27.03.2019 kan een werknemer voor zijn pensioen sparen via het VAPW (vrij aanvullend pensioen werknemers). Het komt erop neer dat hij aan u vraagt om een deel (netto)loon in te houden en als premie aan een door hem gekozen verzekeraar te storten. Is dat eigenlijk een (voor de werknemer) interessant systeem? Meer...

RECHTEN EN PLICHTEN - PRIVACY

Mag de werknemer een gesprek met u opnemen?

Stel, een werknemer vraagt u bij het begin van een evaluatie- of functioneringsgesprek of hij dat gesprek met zijn smartphone mag opnemen. Als u dat niet wenst, kunt u dat dan weigeren? En wat als hij niets vraagt? Meer...

PERSONEELSBELEID

Zachte landingsbaan individueel afspreken vanaf 2019?

Bij een zgn. zachte landingsbaan kunt u het loonverlies van een 58-plusser ten gevolge van een aangepaste functie RSZ-vrij bijpassen. Sinds 1 januari 2019 zou u dit op puur individuele basis kunnen doen. Klopt dat echter wel 100%? Meer...

PERSONEELSBELEID - RECHTEN EN PLICHTEN

Smartphone afgeven bij het binnenkomen?

Het ‘rinkelen van’ en ‘spelen met’ de (privé)smartphone tijdens de werkuren blijft vaak een probleem. Kunt u op een bepaald moment een zo drastische maatregel nemen dat men het toestel moet inleveren bij het binnenkomen? Meer...

PERSONEELSBELEID

Allemaal naar huis om 15 uur om voetbal te kijken?

Het WK 2018 komt eraan en twee matchen van België vinden ‘s avonds of in het weekend plaats. De eerste match (op 18 juni) begint echter al om 17 uur. Welke oplossingen zijn er opdat uw werknemer op dat uur al thuis zou kunnen zijn? Meer...

PERSONEELSADMINISTRATIE

Welke rechten putten de werknemers uit de GDPR?

Zoals u weet, is op 25 mei jl. de GDPR, de Europese richtlijn inzake de verwerking van persoonsgegevens, in werking getreden. Welke (nieuwe) rechten kunnen uw werknemers uit deze richtlijn putten en hoe stelt u zich daarop in? Meer...

RECHTEN EN PLICHTEN

Iedereen nu ‘te deconnecteren’ op weg naar huis?

Opdat werknemers hun privéleven en werk beter gescheiden zouden kunnen houden, werden er door een nieuwe wet maatregelen inzake deconnectie of onbereikbaarheid ingevoerd. Wat houden die precies in en wat moet u doen? Meer...

PERSONEELSADMINISTRATIE

(Nieuwe) verplichtingen voor werkgevers door GDPR?

Zoals u weet, treedt op 25 mei a.s. de GDPR, de Europese richtlijn inzake de verwerking van persoonsgegevens, in werking. Welke (nieuwe) verplichtingen houdt deze richtlijn in op het vlak van personeelszaken? Meer...

PERSONEELSADMINISTRATIE

Hoe GDPR-proof informeren?

Als werkgever verwerkt u zgn. persoonsgegevens. Is het waar dat u tegen 25 mei 2018 volgens de zgn. GDPR de toestemming van uw (kandidaat-)werknemers moet hebben om dat verder te mogen doen? Wat zal er veranderen? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator