Artikeldatabank

Zoekresultaat: 74 artikel(s) gevonden in het thema: Personeelsbeleid - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VRIJE DAGEN - PERSONEELSBELEID

Kan men echt al aan loopbaansparen doen?

Op 1 februari 2018 is het wettelijk kader inzake het zgn. loopbaansparen in werking getreden. “Uw personeel kan dus al vakantie beginnen opsparen”, zo blokletterden de media. Klopt dat echter wel of is het de facto nog niet mogelijk? Meer...

WERKGELEGENHEIDSPLAN - PERSONEELSBELEID

Wat met verplichte feedback over plan van vorig jaar?

Tegen in principe 31 maart moet u (als werkgever met minstens 20 werknemers) niet alleen een nieuw werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opmaken, maar ook de resultaten van het vorige meedelen. Wat houdt dit precies in? Meer...

PERSONEELSBELEID - DISCRIMINATIE

Van wie kunt u nog ‘religieuze neutraliteit’ eisen?

Tot nu toe werd er aangenomen dat u via een algemeen neutraliteitsbeleid het dragen van religieuze tekens of kleding (bv. een hoofddoek) kon verbieden. Wat heeft een recent cassatiearrest daaraan veranderd? Meer...

TIJDSKREDIET - RVA-UITKERINGEN

Welke minimumleeftijd voor landingsbaan in 2018?

De leeftijd waarop men tot aan zijn pensioen deeltijds kan gaan werken in het kader van tijdskrediet, werd sinds 1 januari 2018 nog eens verhoogd, tenminste toch indien men RVA-uitkeringen wenst. Wat is de nieuwe stand van zaken? Meer...

WEBSITES I.V.M. PERSONEEL

Wat vindt men op Mycareer.be?

Op Mycareer.be staat informatie over de loopbaan die een (kandidaat-)werknemer al achter de rug heeft. Waarvoor kan hij of zij die informatie nodig hebben, en kunt u die als (kandidaat-)werkgever ook raadplegen? Meer...

RECHTEN EN PLICHTEN

Hoe occasioneel telewerk ‘regelen’?

Sinds 1 februari 2017 heeft een werknemer recht op zgn. occasioneel telewerk in geval van overmacht of om persoonlijke redenen. Wat betekent dit concreet? Meer...

PERSONEELSBELEID - DISCRIMINATIE

Geen hoofddoek = neutraal?

Half maart 2017 stonden de media bol van berichten over een Europees arrest dat stelt dat u het dragen van een hoofddoek op het werk mag verbieden via bv. het arbeidsreglement. Is het inderdaad zo simpel als de media lieten uitschijnen? Meer...

PERSONEELSBELEID - 45-PLUSSERS

Wie spreekt er mee over het werkgelegenheidsplan?

Ingevolge cao 104 moeten bedrijven met minstens 20 werknemers in principe weer een zgn. werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opmaken. Dit moet in overleg met het personeel gebeuren. Wat betekent dit en welke timing geldt er? Meer...

PERSONEELSADMINISTRATIE

Tegen wanneer loonkloofverslag 2017 maken?

Een relatief nieuwe verplichting voor bedrijven van minstens 50 werknemers bestaat erin dat ze om de twee jaar een loonkloofverslag moeten opmaken. Dat moet nu voor de tweede keer. Welke timing moet u daarbij in het oog houden? Meer...

PERSONEELSBELEID

Hoe en wanneer personeelsfeesten ‘fiscaal’ plannen?

Stel, de ‘feestkalender’ van 2017 die men plant, bevat drie items: een receptie in januari, een barbecue in juni en een kerstfeest op het einde van het jaar. Zijn die ‘feesten’ dan alle drie fiscaal aftrekbaar of moet u bijsturen voor het te laat is? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator