Artikeldatabank

Zoekresultaat: 16 artikel(s) gevonden in het thema: Personeelsbeleid - trefwoord: Absenteïsme

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PERSONEELSBELEID - ABSENTEÏSME

Kunt u wie zich laat vaccineren goedkoop belonen?

In september maken de zgn. externe diensten voor preventie en bescherming op het werk reclame om uw personeel (in oktober) te laten vaccineren tegen de griep. Als u gewonnen bent voor dat idee, hoe slaagt u erin zoveel mogelijk werknemers te overtuigen? Kan dat bv. met een RSZ- en/of belastingvrije premie? Meer...

ABSENTEÏSME - ONTSLAGMOTIEF

(Collectief) ontslag op basis van Bradford-factor?

Stel, ingevolge economische moeilijkheden moeten er noodgewongen werknemers afvloeien. Is het toegestaan om die te selecteren op basis van hoog absenteïsme (berekend via bv. de Bradford-factor)? Een recent arrest licht toe... Meer...

ABSENTEÏSME

Hoe merkt u dat er langdurig ziekteverzuim dreigt?

Volgens onderzoek heeft het langdurig ziekteverzuim (wegens ‘psychische’ redenen) een recordhoogte bereikt. De oorzaken zouden zich zowel in de privé- als de werksfeer bevinden. Kunt u dan wel iets doen om dit te verhelpen? Meer...

PERSONEELSBELEID - ABSENTEÏSME

Hoe een stijgend ziekteverzuim aanpakken?

Uit recente onderzoeken naar het ziekteverzuim in België zou blijken dat vooral het langdurig verzuim gestegen is. Stel dat ook bij u het ziekteverzuim gestegen blijkt te zijn, welke maatregelen kunt u dan nemen om dat in te dijken? Meer...

ZIEKTE - CONTROLE

U zal thuisblijven voor de controlearts

Het is nu expliciet toegestaan om te bepalen dat een zieke gedurende vier uur moet thuisblijven ingeval u een controlearts stuurt. Hoe past u dit toe? Meer...

ABSENTEÏSME - CONTROLEGENEESHEER

‘Huisarrest’ bij ziekte op komst. What’s in a name?

Onlangs was er veel heisa over de plannen om een zieke werknemer in de toekomst vier uur te doen thuisblijven met het oog op een bezoek van de controlearts. Is dat dan zo’n grote verandering t.o.v. de huidige situatie? Meer...

PERSONEELSBELEID - ABSENTEÏSME

Laat u uw personeel al vaccineren tegen de griep?

Het gebeurt wel meer dat een bedrijf besluit om zijn personeel te laten vaccineren tegen de griep, met de bedoeling het absenteïsme van de komende maanden in te dijken. Wat kost u dat ongeveer? Meer...

PERSONEELSBELEID - 45-PLUSSERS

Nieuw: werkgelegenheidsplan voor 45-plussers

Ingevolge een nieuwe cao moeten bedrijven met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. De bedoeling is om dergelijke werknemers in dienst te houden en/of aan te werven. Hoe pakt u dit aan? Meer...

ABSENTEÏSME - DOKTERSATTEST

Mag u geen attest voor één dag (meer) vragen?

Begin augustus pleitten de christelijke ziekenfondsen voor de afschaffing van het doktersattest voor maar één dag. Is er dan iemand die u kan verbieden om zo’n attest te vragen? Meer nog, moét u daar zelfs wel om vragen? Meer...

ABSENTEÏSME - CONTROLE

De controlearts is geweest. Neen, hij is niet geweest...

Stel, omdat de werknemer niet thuis was, heeft de door u gestuurde controlearts een zgn. convocatie in de bus gestoken om zich in zijn praktijk aan te bieden. De werknemer beweert echter niets gezien te hebben. Hoe verloopt dit verder? Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator