Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Subsidies - trefwoord: Vlaamse subsidies

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

RSZ-VERMINDERINGEN - SUBSIDIES

Nieuw inzake de Vlaamse jongerensubsidie in 2019

Voor de aanwerving van een laag- of middengeschoolde jongere kunt u in de drie gewesten subsidies krijgen. In Vlaanderen gaat het om een RSZ-vermindering en die zal vanaf 2019 nog voordeliger worden. In welke zin? Meer...

AANWERVINGSSUBSIDIES - JONGEREN

De Vlaamse plus de Waalse of Brusselse subsidie?

Bevindt uw bedrijf zich in Vlaanderen, maar niet ver van Wallonië of Brussel, en zoekt u een jonge werkzoekende die recht geeft op subsidies, dan doet u dubbel profijt door iemand te nemen die in Wallonië of Brussel woont. Hoe werkt dit? Meer...

AANWERVINGSSUBSIDIES

Vlaamse aanwervingsincentive: deadline 01.08

SUBSIDIES

Voor welke jongeren een Vlaamse RSZ-korting?

Sinds 1 juli 2016 geldt er in Vlaanderen een RSZ-korting voor jongeren van minder dan 25 jaar die laag- of middengeschoold zijn en max. ongeveer € 2.300 per maand verdienen. Wat betekent dit concreet? Meer...

RSZ-VERMINDERINGEN - AANWERVEN

Subsidies als u een oorlogsvluchteling aanwerft?

De termijn waarna geregistreerde vluchtelingen een arbeidskaart kunnen aanvragen, werd verkort tot vier maanden. Stel, u wilt zo’n kandidaat-vluchteling aanwerven. Staan daar dan RSZ-verminderingen of andere subsidies tegenover? Meer...

SUBSIDIES - AANWERVEN

Vanaf wanneer is men ‘oud’ voor de Vlaamse premie?

‘Oudere’ werknemers geven vaak recht op subsidies bij de aanwerving. Het kan gaan om een RSZ-vermindering en/of een premie van de Vlaamse overheid. Wat is er veranderd op dit vlak op 1 januari 2015, lees: op wie moet u nu ‘focussen’? Meer...

PERSONEELSBELEID - SUBSIDIES

Hoe subsidies krijgen voor uw werkgelegenheidsplan?

Ingevolge cao 104 moet u in principe elk jaar een maatregel nemen om de tewerkstelling van de 45-plussers te bevorderen. Hoe kunt u een stuk van de gemaakte kosten proberen te recupereren wanneer die maatregel geld kost? Meer...

AANWERVEN - SUBSIDIES

Hoe subsidies krijgen door 50-plussers aan te werven?

Zowel de federale als de Vlaamse overheid willen de aanwerving van 50-plussers stimuleren, zo zeggen ze. Stel, een werknemer van ‘halfweg de 50’ wil effectief naar u komen. Waarop moet u letten om de bedoelde subsidies te genieten? Meer...

SUBSIDIES - ARBEIDSDUURVERMINDERING

Kan een Vlaamse premie de crisis ‘overbruggen’?

Stel, u wilt een aantal werknemers tijdelijk minder laten werken omwille van een gebrek aan werk. Wist u al dat de zgn. overbruggingspremie van de Vlaamse regering een oplossing kan bieden (voor bedrijven in het Vlaams gewest)? Meer...

AANWERVEN - SUBSIDIES

Meer ervaring én goedkoper vanaf 50 jaar?

Stel, uw bedrijf situeert zich in het Vlaams gewest en u staat op het punt om elders een ervaren kracht van ouder dan 50 jaar weg te plukken. Als u dat goed aanpakt, kunt u een aardige duit krijgen aan subsidies. Hoe werkt dit? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator