Artikeldatabank

Zoekresultaat: 41 artikel(s) gevonden in het thema: Subsidies - trefwoord: RSZ-verminderingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUBSIDIES - RSZ-VERMINDERINGEN

RSZ-overzicht inzake subsidies 2018 beschikbaar

RSZ-VERMINDERINGEN - SUBSIDIES

Nieuw inzake de Vlaamse jongerensubsidie in 2019

Voor de aanwerving van een laag- of middengeschoolde jongere kunt u in de drie gewesten subsidies krijgen. In Vlaanderen gaat het om een RSZ-vermindering en die zal vanaf 2019 nog voordeliger worden. In welke zin? Meer...

RSZ-VERMINDERINGEN

Vlaamse subsidie 55-plussers: op komst vanaf 2019

‘Oudere’ werknemers (vanaf 55 jaar) vormen een van de doelgroepen van de RSZ-verminderingen. Vanaf 1 januari 2019 zal deze vermindering in Vlaanderen nog interessanter worden. In welke zin? Moet u daar ook op anticiperen? Meer...

SUBSIDIES - RSZ-VERMINDERINGEN

Brusselse RSZ-vermindering pas vanaf 57 jaar

AANWERVINGSSUBSIDIES - JONGEREN

De Vlaamse plus de Waalse of Brusselse subsidie?

Bevindt uw bedrijf zich in Vlaanderen, maar niet ver van Wallonië of Brussel, en zoekt u een jonge werkzoekende die recht geeft op subsidies, dan doet u dubbel profijt door iemand te nemen die in Wallonië of Brussel woont. Hoe werkt dit? Meer...

AANWERVEN - SUBSIDIES

Is er nog (subsidie)leven na de zesde werknemer?

Vanaf de zevende werknemer geeft een nieuwe aanwerving niet altijd, maar alleen wanneer hij tot een bepaalde doelgroep behoort, recht op een subsidie. Om welke doelgroepen gaat het anno 2017 in de verschillende gewesten? Meer...

RSZ-VERMINDERINGEN

Minder RSZ voor derde t.e.m. zesde werknemer

RSZ-VERMINDERINGEN

Overzicht van subsidies 2016 beschikbaar

RSZ-VERMINDERINGEN

Brusselse RSZ-vermindering 55-plus officieel

AANWERVEN - SELECTIECRITERIA

Gezocht: jongere die in aanmerking komt voor korting...

Stel, u wilt een jongere aanwerven die recht geeft op een RSZ-vermindering. In Vlaanderen wil dat zeggen: minder dan 25 jaar zijn en geen diploma hoger onderwijs hebben. Mag u die voorwaarden met zoveel woorden stellen? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator