Artikeldatabank

Zoekresultaat: 45 artikel(s) gevonden in het thema: RSZ - trefwoord: RSZ-inspectie

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJFSMATERIAAL - LAPTOP

Voordeel privégebruik laptop, dus alles toegestaan?

Mogen de werknemers de bedrijfslaptop privé gebruiken, dan zijn ze aan de fiscus en RSZ een voordeel verschuldigd. Wil dit dan zeggen dat u daardoor het privégebruik niet meer mag limiteren en geen applicaties meer kunt verbieden? Meer...

EINDEJAARSGESCHENKEN - RSZ

Opletten met meerdere geschenken!

Stel, u geeft uw werknemers elk jaar een eindejaarsgeschenk, maar daarnaast geeft u ook nog een kleine attentie aan wie aanwezig is op het kerstfeest. Telt dat laatste dan ook mee voor de grens van € 35? Een recent arrest licht toe... Meer...

KOSTENVERGOEDINGEN

Vooraf het oké vragen over KEW?

Sinds 01.05.2016 kunt u geen akkoord meer sluiten over KEW-forfaits met de belastingcontroleur. Dat kan alleen nog via een ruling. Wat is de waarde daarvan? Meer...

DEELTIJDSE ARBEID

Deeltijds werken, voltijds betalen?

Als de formaliteiten inzake de uurroosters niet 100% nageleefd werden, kan een deeltijdse dan plots een voltijds loon eisen? Neen, zegt het Hof van Cassatie... Meer...

RSZ - KOSTENFORFAITS

Volstaan enkele bewijsdossiers?

Stel, u betaalt aan bv. 20 personen met een bepaalde functie een RSZ-vrij kostenforfait. Volstaat het dan om maar voor een paar tijdelijk de kosten te bewijzen? Meer...

OPZEGGINGSVERGOEDING - RSZ-INSPECTIE

Minder opzeg in ruil voor (direct) geld: wat met de RSZ?

Stel, iemand zou recht hebben op een lange opzegtermijn. Hij tekent echter een akkoord waarbij hij een deel laat vallen en u ‘in ruil’ wat er overblijft direct uitbetaalt in de vorm van een opzegvergoeding. Zijn alle problemen dan van de baan? Meer...

EINDEJAARSGESCHENKEN

Eindejaarsgeschenk: vele vormen, één bedrag!

Stilaan stelt zich de jaarlijks weerkerende vraag wat u als eindejaarsgeschenk zal geven. We frissen nog eens op wat er in aanmerking komt. Waarop moet u letten opdat uw fiscale en RSZ-vrijstelling niet in gevaar zouden komen? Meer...

SCHIJNZELFSTANDIGHEID

In welke sectoren oppassen voor een vermoeden?

Ingevolge een nieuwe wet wordt de strijd tegen de schijnzelfstandigheid nieuw leven ingeblazen, aldus de regering-Di Rupo. Stel, een medewerker werkt op zelfstandige basis voor u. Is er iets veranderd en moet u iets doen? Meer...

RSZ-INSPECTIE

Controle op de woon-werkvergoeding

De woon-werkvergoeding is vrijgesteld van bijdragen. De RSZ-inspectie houdt echter in het oog of u (net daarom) niet te veel betaalt. Waarop moet u letten? Meer...

DEELTIJDSE ARBEID - RSZ

Deeltijds – voltijds: weerlegbaar – onweerlegbaar?

Als u de formaliteiten inzake de deeltijdse uurroosters niet (correct) naleeft, mag de RSZ ervan uitgaan dat het om een voltijdse tewerkstelling gaat. Een wets­wijziging schaaft het een en ander bij over dit vermoeden. Waarop letten? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator