Artikeldatabank

Zoekresultaat: 35 artikel(s) gevonden in het thema: RSZ - trefwoord: RSZ-verminderingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AANWERVINGSSUBSIDIES - JONGEREN

De Vlaamse plus de Waalse of Brusselse subsidie?

Bevindt uw bedrijf zich in Vlaanderen, maar niet ver van Wallonië of Brussel, en zoekt u een jonge werkzoekende die recht geeft op subsidies, dan doet u dubbel profijt door iemand te nemen die in Wallonië of Brussel woont. Hoe werkt dit? Meer...

AANWERVEN - SUBSIDIES

Is er nog (subsidie)leven na de zesde werknemer?

Vanaf de zevende werknemer geeft een nieuwe aanwerving niet altijd, maar alleen wanneer hij tot een bepaalde doelgroep behoort, recht op een subsidie. Om welke doelgroepen gaat het anno 2017 in de verschillende gewesten? Meer...

RSZ-VERMINDERINGEN

Minder RSZ voor derde t.e.m. zesde werknemer

RSZ-VERMINDERINGEN

Overzicht van subsidies 2016 beschikbaar

RSZ-VERMINDERINGEN

Minder RSZ op komst voor derde t.e.m. zesde werknemer

Vanaf 1 januari 2017 zal de RSZ-vermindering voor de aanwerving van een derde t.e.m. zesde werknemer nog voordeliger worden, aldus een wetsontwerp. Wacht u dan beter met aanwerven tot na Nieuwjaar? Meer...

RSZ-VERMINDERINGEN

Brusselse RSZ-vermindering 55-plus officieel

AANWERVEN - SELECTIECRITERIA

Gezocht: jongere die in aanmerking komt voor korting...

Stel, u wilt een jongere aanwerven die recht geeft op een RSZ-vermindering. In Vlaanderen wil dat zeggen: minder dan 25 jaar zijn en geen diploma hoger onderwijs hebben. Mag u die voorwaarden met zoveel woorden stellen? Meer...

SUBSIDIES - RSZ-VERMINDERING

Hoe werkt de Vlaamse vermindering voor 55-plussers?

Sinds 1 juli 2016 geldt er in Vlaanderen een RSZ-korting voor oudere werknemers die minstens 55 jaar zijn én minder dan € 13.400 bruto per kwartaal verdienen. In welke situaties geldt deze vermindering? Meer...

SUBSIDIES

Voor welke jongeren een Vlaamse RSZ-korting?

Sinds 1 juli 2016 geldt er in Vlaanderen een RSZ-korting voor jongeren van minder dan 25 jaar die laag- of middengeschoold zijn en max. ongeveer € 2.300 per maand verdienen. Wat betekent dit concreet? Meer...

RSZ-VERMINDERINGEN

Van de ene bvba/nv naar de andere voor minder RSZ?

Stel, een deel van het personeel ‘stapt over’ van een bestaande naar een nieuw opgerichte vennootschap. Kunt u in de nieuwe vennootschap dan de RSZ-vermindering voor eerste werknemers genieten? Een recent arrest licht toe... Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator