Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: Aanwerven - trefwoord: Sollicitanten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PERSONEELSADMINISTRATIE

Hoe voorbereiden op de nieuwe privacyregels?

Elk bedrijf verwerkt op een geautomatiseerde manier gegevens over werknemers en/of sollicitanten. Door een recente Europese verordening zullen vanaf 25 mei 2018 de regels hieromtrent strenger worden. Hoe bereidt u zich (goed) voor? Meer...

AANWERVEN - SOLLICITATIES

Móet u al antwoorden op sollicitaties?

In de media was er veel te doen over het niet antwoorden op sollicitaties. “De werkgevers willen niet weten van te ‘moeten’ antwoorden/motiveren”, zo stond er. Hoezo, moet dat nu dan ook al niet? Wat is de huidige stand van zaken? Meer...

AANWERVEN - SELECTEREN

Onbezoldigd proefdraaien: action...

Onlangs kwam in het nieuws dat een bedrijf sollicitanten eerst twee weken ‘onbetaald’ zou laten proefdraaien alvorens te beslissen om al dan niet een contract aan te bieden. Is zoiets dan mogelijk... of doet u dat beter niet? Meer...

AANWERVEN - RECHT OP PRIVACY

Mag u een loonbrief vragen aan een sollicitant?

Stel, u zit in de laatste fase van een aanwerving, maar de sollicitant stelt hoge looneisen, omdat hij er niet op achteruit wil gaan. Als u eraan twijfelt of hij wel zo veel verdient, heeft u dan het recht om een loonbrief als bewijs te vragen? Meer...

AANWERVEN - SELECTEREN

De praktijkproef in plaats van de proeftijd?

Sinds het afschaffen van de proeftijd begin 2014, hoort u steeds vaker zeggen dat men een kandidaat-werknemer eerst een dag laat meedraaien bij wijze van test. Is dat inderdaad mogelijk of kan dat gevaarlijk zijn? Meer...

SOLLICITATIE - VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER

Moet u ook zeggen wáárom u iemand niet weerhoudt?

Stel, een sollicitant vraagt u (schriftelijk) waarom hij niet weerhouden werd en of er dan een betere kandidaat was. Moet u antwoorden op zo’n verzoek of mag u het verticaal klasseren? Hoe pakt u dit het beste aan? Meer...

AANWERVEN - ARBEIDSOVEREENKOMST

Mag u ook onderhandelen via e-mail?

Stel, een sollicitant komt goed uit de testen, maar het is praktisch gezien moeilijk om de verdere onderhandelingen (over het loon e.d.) ‘ter plaatse’ te voeren. Mag u dat dan via e-mail doen of is dat gevaarlijk? Een recent arrest licht toe... Meer...

ARBEIDSVERGUNNING

Polen hebben geen vergunning meer nodig

REKRUTEREN

Als u niet in Mister Perfect gelooft...

Een sollicitant die over een perfect profiel leek te beschikken, blijkt tijdens een gesprek toch niet zo overtuigend te zijn. Er is iets met hem/haar, maar u kunt het niet direct vatten. Waarop moet u letten om het mysterie te achterhalen? Meer...

REKRUTEREN

Hoe doorprikt u de schone schijn?

Het curriculum vitae (cv) van een sollicitant bepaalt vaak of hij al dan niet wordt uitgenodigd voor een gesprek. Veel sollicitanten smukken hun cv dan ook op, maar eenmaal aan het werk vallen ze door de mand. Hoe vermijdt u zoiets? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator