Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Aanwerven - trefwoord: Adverteren

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SELECTIE - ADVERTENTIE

Mag u geen ‘gemotiveerde meisjes’ zoeken?

Half september 2017 was er in de media veel te doen over een bakker die een vacature voor ‘gemotiveerde meisjes in de winkel’ op zijn website gezet had. Unia had hem nl. discriminatie verweten. Moet u hier inderdaad voor opletten? Meer...

AANWERVEN

Een assistente zoeken mag niet...

Zoekt u een assistente of zoekt u een directeur? Dan mag u dat zo niet formuleren, want dat zou tot een schadevergoeding of een boete kunnen leiden... Meer...

AANWERVEN - SELECTIECRITERIA

Gezocht: jongere die in aanmerking komt voor korting...

Stel, u wilt een jongere aanwerven die recht geeft op een RSZ-vermindering. In Vlaanderen wil dat zeggen: minder dan 25 jaar zijn en geen diploma hoger onderwijs hebben. Mag u die voorwaarden met zoveel woorden stellen? Meer...

ONGEOORLOOFDE DISCRIMINATIE - AANWERVEN

“Gezocht: wonend in België.” Mag dat niet?

Stel, u verkiest om alleen mensen aan te werven die op het Belgische grondgebied wonen. Mag u die eis eigenlijk wel stellen en dus iemand die net over de grens woont om die reden niet weerhouden? Of riskeert u dan sancties? Meer...

STAGIAIRS - RSZ

Ook Dimona nodig voor (instap)stagiairs!

PERSONEELSBELEID

Tijd voor het werkgelegenheidsplan 45-plussers

Bedrijven met meer dan 20 werknemers moeten een zgn. werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen en voorleggen aan het personeel. Hoe pakt u dit op een efficiënte manier aan? Meer...

AANWERVEN - BEDRIJFSVOORHEFFING

Welke jongeren betalen even geen bedrijfsvoorheffing?

Jongeren die afgestudeerd zijn en beginnen te werken tussen 1 oktober en 31 december, zijn geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd. Hoe streng zijn de voorwaarden voor deze ‘vrijstelling’? Wordt dit automatisch toegepast? Meer...

AANWERVEN

De knoop doorhakken

Op het einde van de selectieprocedure houdt u nog 4 kandidaten over, maar u slaagt er echt niet in om tot een definitieve keuze te komen. Op welke hulp­mid­de­len kunt u beroep doen om definitief uitsluitsel te krijgen ? Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator