Artikeldatabank

Zoekresultaat: 46 artikel(s) gevonden in het thema: Aanwerven - trefwoord: Rekruteren

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SELECTIE - ADVERTENTIE

Mag u geen ‘gemotiveerde meisjes’ zoeken?

Half september 2017 was er in de media veel te doen over een bakker die een vacature voor ‘gemotiveerde meisjes in de winkel’ op zijn website gezet had. Unia had hem nl. discriminatie verweten. Moet u hier inderdaad voor opletten? Meer...

AANWERVEN - SUBSIDIES

Is er nog (subsidie)leven na de zesde werknemer?

Vanaf de zevende werknemer geeft een nieuwe aanwerving niet altijd, maar alleen wanneer hij tot een bepaalde doelgroep behoort, recht op een subsidie. Om welke doelgroepen gaat het anno 2017 in de verschillende gewesten? Meer...

AANWERVEN - SELECTIECRITERIA

Gezocht: jongere die in aanmerking komt voor korting...

Stel, u wilt een jongere aanwerven die recht geeft op een RSZ-vermindering. In Vlaanderen wil dat zeggen: minder dan 25 jaar zijn en geen diploma hoger onderwijs hebben. Mag u die voorwaarden met zoveel woorden stellen? Meer...

SUBSIDIES

Voor welke jongeren een Vlaamse RSZ-korting?

Sinds 1 juli 2016 geldt er in Vlaanderen een RSZ-korting voor jongeren van minder dan 25 jaar die laag- of middengeschoold zijn en max. ongeveer € 2.300 per maand verdienen. Wat betekent dit concreet? Meer...

PERSONEELSBELEID - REKRUTEREN

Te oud om úw keuken te maken?

Eind mei jl. berichtten de media uitvoerig over het feit dat een 50-plusser geen selectie-interview gegund werd, omdat hij te oud was. Een verantwoordelijke voor de rekrutering had dit zwart-op-wit geantwoord. Hoe vermijdt u zulke zaken? Meer...

AANWERVEN - SELECTIEPROCEDURE

Een ongeval tijdens een praktijkproef...

Stel, wanneer u iemand tijdens de selectieprocedure een praktijkproef laat afleggen, loopt er iets mis en er gebeurt een ongeval (met ernstige gevolgen). Kunt u dat ongeval dan aangeven aan uw arbeidsongevallenverzekeraar? Meer...

AANWERVEN - SELECTEREN

Onbezoldigd proefdraaien: action...

Onlangs kwam in het nieuws dat een bedrijf sollicitanten eerst twee weken ‘onbetaald’ zou laten proefdraaien alvorens te beslissen om al dan niet een contract aan te bieden. Is zoiets dan mogelijk... of doet u dat beter niet? Meer...

STUDENTENARBEID - RSZ

Schoolverlater is geen student meer na 30.09

AANWERVEN - SELECTEREN

De praktijkproef in plaats van de proeftijd?

Sinds het afschaffen van de proeftijd begin 2014, hoort u steeds vaker zeggen dat men een kandidaat-werknemer eerst een dag laat meedraaien bij wijze van test. Is dat inderdaad mogelijk of kan dat gevaarlijk zijn? Meer...

AANWERVEN

Interim als alternatief voor proeftijd?

Sinds de afschaffing van de proeftijd beschouwt men uitzendarbeid als hét alternatief om een werknemer te ‘testen’. Waarop moet u in dat verband letten? Meer...
Geactualiseerd op: 22.05.2019

Meer van Indicator