Artikeldatabank

Zoekresultaat: 49 artikel(s) gevonden in het thema: Aanwerven - trefwoord: Rekruteren

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AANWERVEN

Drie ‘juridische’ evaluatiemomenten

Nieuwe werknemers evalueren is vanuit hr-oogpunt een noodzakelijk én constant proces, maar wat zijn nuttige evaluatiemomenten vanuit puur juridisch oogpunt? Meer...

AANWERVEN - DISCRIMINATIE

Wat als een kandidate zelf meldt dat ze zwanger is?

Een kandidate zei bij een sollicitatie spontaan dat ze al x-aantal weken zwanger was. Wanneer zij later ‘afviel’, klaagde ze plots de werkgever aan wegens discriminatie...terwijl die zelfs niet naar het eventuele zwanger zijn gevraagd had. Hoe kan zoiets? Meer...

AANWERVEN - PREMIES

Tekenpremie: met of zonder RSZ, en te recupereren of niet?

In een bekend pretpark probeert men (moeilijk te vinden) werknemers te lokken met een zgn. tekenpremie (tot € 10.000). Ze wordt betaald bij de indiensttreding, maar wordt gerecupereerd als men geen 6 maanden blijft. Is dat een goed idee? Meer...

SELECTIE - ADVERTENTIE

Mag u geen ‘gemotiveerde meisjes’ zoeken?

Half september 2017 was er in de media veel te doen over een bakker die een vacature voor ‘gemotiveerde meisjes in de winkel’ op zijn website gezet had. Unia had hem nl. discriminatie verweten. Moet u hier inderdaad voor opletten? Meer...

AANWERVEN - SUBSIDIES

Is er nog (subsidie)leven na de zesde werknemer?

Vanaf de zevende werknemer geeft een nieuwe aanwerving niet altijd, maar alleen wanneer hij tot een bepaalde doelgroep behoort, recht op een subsidie. Om welke doelgroepen gaat het anno 2017 in de verschillende gewesten? Meer...

AANWERVEN - SELECTIECRITERIA

Gezocht: jongere die in aanmerking komt voor korting...

Stel, u wilt een jongere aanwerven die recht geeft op een RSZ-vermindering. In Vlaanderen wil dat zeggen: minder dan 25 jaar zijn en geen diploma hoger onderwijs hebben. Mag u die voorwaarden met zoveel woorden stellen? Meer...

SUBSIDIES

Voor welke jongeren een Vlaamse RSZ-korting?

Sinds 1 juli 2016 geldt er in Vlaanderen een RSZ-korting voor jongeren van minder dan 25 jaar die laag- of middengeschoold zijn en max. ongeveer € 2.300 per maand verdienen. Wat betekent dit concreet? Meer...

PERSONEELSBELEID - REKRUTEREN

Te oud om úw keuken te maken?

Eind mei jl. berichtten de media uitvoerig over het feit dat een 50-plusser geen selectie-interview gegund werd, omdat hij te oud was. Een verantwoordelijke voor de rekrutering had dit zwart-op-wit geantwoord. Hoe vermijdt u zulke zaken? Meer...

AANWERVEN - SELECTIEPROCEDURE

Een ongeval tijdens een praktijkproef...

Stel, wanneer u iemand tijdens de selectieprocedure een praktijkproef laat afleggen, loopt er iets mis en er gebeurt een ongeval (met ernstige gevolgen). Kunt u dat ongeval dan aangeven aan uw arbeidsongevallenverzekeraar? Meer...

AANWERVEN - SELECTEREN

Onbezoldigd proefdraaien: action...

Onlangs kwam in het nieuws dat een bedrijf sollicitanten eerst twee weken ‘onbetaald’ zou laten proefdraaien alvorens te beslissen om al dan niet een contract aan te bieden. Is zoiets dan mogelijk... of doet u dat beter niet? Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator