Artikeldatabank

Zoekresultaat: 15 artikel(s) gevonden in het thema: Onderbreking loopbaan - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AFWEZIGHEIDSDAGEN

Adoptie- en pleegouderverlof ‘new style’ vanaf 2019

Als een werknemer een kind adopteert, kan hij adoptieverlof nemen; als hij aangesteld wordt als pleegouder, gaat het om pleegouderverlof. Op 1 januari 2019 werden beide verloven flink aangepast. Wat is de nieuwe stand van zaken? Meer...

POLITIEK VERLOF - ONTSLAGBESCHERMING

Mag men overeenkomst over politiek verlof weigeren?

Stel, een werknemer vraagt politiek verlof aan en u wilt de modaliteiten daarvan regelen in een bijlage bij het contract, maar hij weigert om die te tekenen. Is dat een ‘objectieve’ reden om te ontslaan, of net niet? Een recent arrest licht toe... Meer...

PALLIATIEF VERLOF

Flexibel opnemen van palliatief verlof met uw akkoord

Als een werknemer bijstand wil verlenen aan een terminaal zieke, heeft hij recht op zgn. palliatief verlof. Gebeurt het in een formule van arbeidsvermindering, dan laat een wetswijziging toe om het verlof flexibel in te vullen. Wat houdt dit in? Meer...

LOOPBAANONDERBREKING

Voor wie is nog ‘medische bijstand’ mogelijk?

Zoals u weet, kan een werknemer loopbaanonderbreking (LBO) nemen om een zwaar zieke te verzorgen. Welke gezins- en familieleden komen hiervoor nog in aanmerking sinds 1 juni 2017, en wat betekent ‘zwaar ziek zijn’? Meer...

TIJDSKREDIET EN THEMATISCH VERLOF

De ene palliatieve zorgen zijn de andere niet...

Ingevolge de Wet op werkbaar en wendbaar werk (WWW-wet) werd het zgn. palliatief verlof uitgebreid van 2 x 1 maand naar 3 x 1 maand. Wil dit dan zeggen dat men voor één en dezelfde persoon max. drie maanden kan ‘thuisblijven’? Meer...

LOOPBAANONDERBREKING - TIJDSKREDIET

De ene ‘zieke’ na de andere verzorgen: kan dat?

Stel, iemand heeft al 24 maanden 1/5 loopbaanonderbreking in het kader van ‘medische bijstand’ genomen voor hulp aan haar bejaarde vader. Nu die periode bijna eindigt, doet ze weer een aanvraag voor haar moeder. Kan dat allemaal? Meer...

DEELTIJDSE ARBEID - ADV-DAGEN

Geen adv-dagen meer als men 4/5 werkt... of juist meer?

Stel, uw voltijds personeel werkt 39 i.p.v. 38 uur per week en krijgt in ruil zes adv-dagen. Als een werknemer 4/5 gaat werken, moet u hem toch geen adv-dagen meer geven (want hij zit al onder de 38 uur)? Of is dat wél het geval? Meer...

ONDERBREKING LOOPBAAN

‘Verlof’ voor medische bijstand: een heel kluwen

Volgens de RVA zouden er steeds meer mensen hun loopbaan onderbreken om medische bijstand aan een ziek familielid te geven. Dit kan zowel in de vorm van tijdskrediet als in de vorm van een thematisch verlof. Wat is het verschil? Meer...

ONBETAALD VERLOF - ARBEIDSVOORWAARDEN

Afspraken maken over de terugkeer na een ‘sabbatical’?

Stel, iemand neemt een ‘sabbatical year’ (of andere periode) en u wilt een slag om de arm houden omtrent zijn functie, uurrooster of arbeidsplaats na terugkeer. Kan dit? Volgens een recent arrest wel, als het over onbetaald verlof gaat... Meer...

ONDERBREKING LOOPBAAN - ZORGVERLOF

‘Speciaal’ verlof voor hospitalisatie van een kind

Voor de situatie waarin een kind van uw werknemer opgenomen moet worden in het hospitaal bestaat er sinds 1 november jl. een nieuw soort verlof, waarbij de RVA een uitkering betaalt. Waarover gaat het hier? Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator