Artikeldatabank

Zoekresultaat: 33 artikel(s) gevonden in het thema: Onderbreking loopbaan - trefwoord: Ouderschapsverlof

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

TIJDSKREDIET - OUDERSCHAPSVERLOF

Aanvraag via e-mail: negeren of antwoorden?

Een aanvraag om tijdskrediet of ouderschapsverlof moet in principe gebeuren via een aangetekende brief of een brief die ter ondertekening afgegeven wordt. Betekent dit dan dat u een aanvraag via e-mail mag negeren? Meer...

TIJDSKREDIET - OUDERSCHAPSVERLOF

Aanpassingen 2017 nog niet in voege sinds 1 januari!

Vanaf 2017 zijn er meer mogelijkheden inzake tijdskrediet (51 i.p.v. 36 maanden) en ouderschapsverlof (óók met 1/10), zo lieten de media eind 2016 uitschijnen. Klopt dat echter wel, lees: moet/mag u dit inderdaad al toestaan sinds 1 januari? Meer...

OUDERSCHAPSVERLOF - ONTSLAGBESCHERMING

Aanvraag via e-mail, dus nog niet beschermd?

Stel, iemand dient zijn vraag om ouderschapsverlof in via e-mail terwijl dit eigenlijk via aangetekend schrijven of afgifte in de hand moet. Is er dan al sprake van de bescherming of kunt u nog vlug tot ontslag overgaan? Een arrest licht toe... Meer...

ONTSLAGBESCHERMING

Kan men zich op tijdskrediet toch niet alles veroorloven?

Stel, een werknemer is beschermd tegen ontslag wegens bv. ouderschapsverlof of tijdskrediet en denkt daardoor dat hij zich alles kan veroorloven. Hij reclameert werkelijk voortdurend. Is ontslag mogelijk of niet? Een recent arrest licht toe... Meer...

OUDERSCHAPSVERLOF

Wie gaat er op ouderschapsverlof zonder uitkeringen?

Van ouderschapsverlof bestaan er twee vormen: een betaalde vorm (lees: met uitkeringen van de RVA) en een onbetaalde vorm. Onlangs werd de cao van de onbetaalde vorm aangepast. In welke zin? Voor wie is dit interessant? Meer...

ONTSLAGBESCHERMING - OUDERSCHAPSVERLOF

Moet u de fout ook bewijzen bij ouderschapsverlof?

Stel, omdat iemand beschermd is tegen ontslag wegens ouderschapsverlof, geeft u in de ontslagbrief aan dat hij fouten gemaakt heeft. Moet hij dan aantonen dat er niets van aan is of ligt de bewijslast bij u? Een recent arrest licht toe... Meer...

OUDERSCHAPSVERLOF - ONTSLAGBESCHERMING

Te vroege aanvraag, (nog) niet beschermd?

Een werknemer die ouderschapsverlof aangevraagd heeft, wordt beschermd tegen ontslag. Als zijn aanvraag te vroeg (lees: meer dan drie maanden vooraf) ingediend werd, valt die bescherming dan weg? Een recent arrest licht toe... Meer...

VAKANTIEGELD - DEELTIJDSE ARBEID

Deeltijds en vakantie(geld): ook een item in december...

Mogelijk moet u nog vakantiegeld (bij)betalen aan bedienden die van uurregime veranderd zijn. Wist u dat u sinds dit jaar niet alleen moet kijken naar wie minder uren is beginnen te doen, maar ook naar wie meer uren is beginnen te doen? Meer...

AANWERVEN - OUDERSCHAPSVERLOF

Kunt u het ouderschapsverlof laten doorlopen bij u?

Stel, een nieuwe werkneemster wil alleen naar u komen als ze haar deeltijds ouderschapsverlof bij u mag voortzetten. U ziet daar geen graten in en stemt ermee in. Zijn dan echter wel alle problemen van de baan? Meer...

PENSIOENBEREKENING - TIJDSKREDIET

Wordt tijdskrediet nog gelijkgesteld voor het pensioen?

Periodes van loopbaanonderbreking en tijdskrediet worden in principe gelijk­gesteld voor het pensioen. Ingevolge een nieuwe regeling tellen niet alle periodes echter ‘even sterk’ mee. Wat moet uw werknemer daarover weten? Meer...
Geactualiseerd op: 21.02.2018

Meer van Indicator