Artikeldatabank

Zoekresultaat: 84 artikel(s) gevonden in het thema: Onderbreking loopbaan - trefwoord: Tijdskrediet

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

TIJDSKREDIET - RVA-UITKERINGEN

Welke minimumleeftijd voor landingsbaan in 2018?

De leeftijd waarop men tot aan zijn pensioen deeltijds kan gaan werken in het kader van tijdskrediet, werd sinds 1 januari 2018 nog eens verhoogd, tenminste toch indien men RVA-uitkeringen wenst. Wat is de nieuwe stand van zaken? Meer...

TIJDSKREDIET - GLIJDENDE UURROOSTERS

Nog altijd ‘glijdend’ werken bij deeltijds tijdskrediet?

In het nieuwe systeem van glijdende werktijden kan een deeltijdse werknemer met een vast uurrooster de ene dag minder en de andere dag meer uren werken. Is dat systeem dan wel mogelijk voor werknemers met 1/2 en 1/5 tijdskrediet? Meer...

ONTSLAGBESCHERMING - TIJDSKREDIET

Slechte bedrijfscijfers: ontslagmotief bij tijdskrediet?

Stel, de cijfers van het bedrijf zijn minder goed dan verwacht en u wilt dit als ‘objectief’ motief gebruiken om iemand te ontslaan die op tijdskrediet is. Volstaat het om die slechte cijfers hard te maken of is er meer nodig? Een arrest licht toe... Meer...

LOOPBAANONDERBREKING

Voor wie is nog ‘medische bijstand’ mogelijk?

Zoals u weet, kan een werknemer loopbaanonderbreking (LBO) nemen om een zwaar zieke te verzorgen. Welke gezins- en familieleden komen hiervoor nog in aanmerking sinds 1 juni 2017, en wat betekent ‘zwaar ziek zijn’? Meer...

TIJDSKREDIET - RVA-UITKERINGEN

Heeft iedereen nu recht op 51 maanden zorgkrediet?

Sinds 1 april 2017 werd het tijdskrediet voor motief ‘zorg’ verhoogd tot 51 maanden. Wat de uitkeringen betreft, is dat pas op 1 juni 2017 gebeurd. Hoe rijmt men dat met elkaar? En wie heeft er nu allemaal recht op die 51 maanden? Meer...

TIJDSKREDIET EN THEMATISCH VERLOF

De ene palliatieve zorgen zijn de andere niet...

Ingevolge de Wet op werkbaar en wendbaar werk (WWW-wet) werd het zgn. palliatief verlof uitgebreid van 2 x 1 maand naar 3 x 1 maand. Wil dit dan zeggen dat men voor één en dezelfde persoon max. drie maanden kan ‘thuisblijven’? Meer...

TIJDSKREDIET

Zonder motief niet meer, maar wel meer zorgkrediet

Sinds 1 april 2017 kan men in principe niet meer met tijdskrediet zonder motief gaan. Het tijdskrediet met zorgmotief werd dan weer verlengd tot in principe 51 maanden. Wat betekent dit voor aanvragen die u onlangs ontvangen heeft? Meer...

TIJDSKREDIET - OUDERSCHAPSVERLOF

Aanvraag via e-mail: negeren of antwoorden?

Een aanvraag om tijdskrediet of ouderschapsverlof moet in principe gebeuren via een aangetekende brief of een brief die ter ondertekening afgegeven wordt. Betekent dit dan dat u een aanvraag via e-mail mag negeren? Meer...

TIJDSKREDIET - OUDERSCHAPSVERLOF

Aanpassingen 2017 nog niet in voege sinds 1 januari!

Vanaf 2017 zijn er meer mogelijkheden inzake tijdskrediet (51 i.p.v. 36 maanden) en ouderschapsverlof (óók met 1/10), zo lieten de media eind 2016 uitschijnen. Klopt dat echter wel, lees: moet/mag u dit inderdaad al toestaan sinds 1 januari? Meer...

PENSIOEN - TIJDSKREDIET

Tijdskrediet anno 2016: gelijkgesteld voor pensioen?

Stel, een werknemer overweegt om tijdskrediet te nemen, maar laat die beslissing ook afhangen van de vraag of dit effect zal hebben op zijn pensioen. In welke mate wordt tijdskrediet nog gelijkgesteld voor het pensioen? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator