Artikeldatabank

Zoekresultaat: 89 artikel(s) gevonden in het thema: Onderbreking loopbaan - trefwoord: Tijdskrediet

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

TIJDSKREDIET

Nog steeds landingsbaan onder de 60 jaar in 2019-2020?

In een zgn. landingsbaan kan een oudere werknemer minder uren gaan werken en dat combineren met RVA-uitkeringen. Of men daarvoor sinds begin 2019 nu minstens 60 jaar moet zijn, of dat het ook onder die leeftijd kan, is niet altijd even duidelijk, mede door allerlei media- en internetberichten. Hoe zit dit in elkaar? Meer...

INSPECTIE - DEELTIJDSE ARBEID

Opgepast bij deeltijds TK of OV!

Heeft u werknemers die deeltijds werken in het kader van tijdskrediet (TK) of ouderschapsverlof (OV)? De RVA kondigt controles aan. Wat is er aan de hand? Meer...

ONTSLAGBESCHERMING

Bij een herstructurering geen last van tijdskrediet?

Moeten er door een herstructurering mensen afvloeien, dan kunnen daar, gelet op hun ontslagbescherming, geen werknemers bij zijn die met ouderschapsverlof of tijdskrediet zijn, zeker? Toch wel, zo blijkt uit een recent arrest... Meer...

TIJDSKREDIET - ONTSLAGBESCHERMING

Terug na halftijds tijdskrediet: ‘no way out’?

Stel, na lang met halftijds tijdskrediet geweest te zijn, zal een werknemer opnieuw voltijds komen werken, maar u ziet dat niet zitten. Als hij elke medewerking zou weigeren, kunt u dan zelf beslissen om de helft van het contract ‘uit te betalen’? Meer...

TIJDSKREDIET

Uitbreiding definitie gehandicapt kind

TIJDSKREDIET - RVA-UITKERINGEN

Welke minimumleeftijd voor landingsbaan in 2018?

De leeftijd waarop men tot aan zijn pensioen deeltijds kan gaan werken in het kader van tijdskrediet, werd sinds 1 januari 2018 nog eens verhoogd, tenminste toch indien men RVA-uitkeringen wenst. Wat is de nieuwe stand van zaken? Meer...

TIJDSKREDIET - GLIJDENDE UURROOSTERS

Nog altijd ‘glijdend’ werken bij deeltijds tijdskrediet?

In het nieuwe systeem van glijdende werktijden kan een deeltijdse werknemer met een vast uurrooster de ene dag minder en de andere dag meer uren werken. Is dat systeem dan wel mogelijk voor werknemers met 1/2 en 1/5 tijdskrediet? Meer...

ONTSLAGBESCHERMING - TIJDSKREDIET

Slechte bedrijfscijfers: ontslagmotief bij tijdskrediet?

Stel, de cijfers van het bedrijf zijn minder goed dan verwacht en u wilt dit als ‘objectief’ motief gebruiken om iemand te ontslaan die op tijdskrediet is. Volstaat het om die slechte cijfers hard te maken of is er meer nodig? Een arrest licht toe... Meer...

LOOPBAANONDERBREKING

Voor wie is nog ‘medische bijstand’ mogelijk?

Zoals u weet, kan een werknemer loopbaanonderbreking (LBO) nemen om een zwaar zieke te verzorgen. Welke gezins- en familieleden komen hiervoor nog in aanmerking sinds 1 juni 2017, en wat betekent ‘zwaar ziek zijn’? Meer...

TIJDSKREDIET - RVA-UITKERINGEN

Heeft iedereen nu recht op 51 maanden zorgkrediet?

Sinds 1 april 2017 werd het tijdskrediet voor motief ‘zorg’ verhoogd tot 51 maanden. Wat de uitkeringen betreft, is dat pas op 1 juni 2017 gebeurd. Hoe rijmt men dat met elkaar? En wie heeft er nu allemaal recht op die 51 maanden? Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator