Artikeldatabank

Zoekresultaat: 28 artikel(s) gevonden in het thema: Aansprakelijkheid - trefwoord: Werknemer

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

LOON - RECHTEN EN PLICHTEN

Kunt u loon terugeisen voor ‘Netflix bingen’?

Stel, een werknemer wordt betrapt op het kijken van bv. YouTube of Netflix tijdens de werkuren en/of hij geeft dit feit toe. Kunt u dan zeggen dat u loon te veel betaald heeft en dat terugvragen? Zo’n voorval deed zich onlangs voor in de USA, waarover u wellicht gelezen heeft in de media. Hoe zit dat hier? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID - VERKEERSBOETE

Geflitst met bedrijfsvoertuig: boete van... € 192.000?

Een werknemer werd geflitst met een bedrijfsvoertuig in Charleroi met 72 km/u in een zone 50 en dat leidde uiteindelijk tot een straf... van € 192.000. Heeft u ook dat verhaal gehoord/gelezen in de media? Kan zoiets echt? Meer...

BEDRIJFSWAGEN - AANSPRAKELIJKHEID

Schade aan de firmawagen als werknemer al weg is...

Stel, bij de beëindiging van het contract regelt u met de werknemer een schadegeval m.b.t. zijn firmawagen. Een beetje later blijkt er nog andere schade te zijn. Kunt u hem daar ook nog voor laten betalen? Een recent arrest licht toe... Meer...

VERPLICHTINGEN WERKNEMERS

Hoe reageren bij schending van bedrijfsgeheim?

De nieuwe Wet op de bedrijfsgeheimen definieert niet alleen wat het onrechtmatig gebruiken of bekendmaken van bedrijfsgegevens inhoudt, maar zegt ook wat u er als werkgever tegen kunt doen. Welke acties zijn er mogelijk? Meer...

VERPLICHTINGEN WERKNEMERS

Uw bedrijfsgeheimen worden nu beschermd

De wet verbiedt al langer aan (ex-)werknemers om vertrouwelijke informatie over het bedrijf bekend te maken. Ingevolge een nieuwe wet spreekt men nu van bedrijfsgeheimen en onrechtmatig gebruik. Welke gevolgen heeft dat? Meer...

BEDRIJFSWAGEN

Factuur i.v.m. schade dronken rijden voor werknemer?

Stel, een werknemer veroorzaakt zware schade aan zijn firmawagen en omdat hij gedronken had, weigert de (omnium)verzekeraar die te vergoeden. Kunt u de herstellingskosten die bv. € 5.000 bedragen, dan op de werknemer verhalen? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID - BA-UITBATING

Betaalt uw verzekering als A de gsm van B beschadigt?

Stel, een werknemer duwt per ongeluk de iPhone van een collega van diens bureau en het toestel is stuk. Ze vinden dat de ‘verzekering van het werk’ de kosten (van een nieuw toestel) op haar moet nemen. Is dat inderdaad zo? Meer...

BEDRIJFSWAGEN - AANSPRAKELIJKHEID

Moet u bewijzen wanneer de schade gebeurd is?

Stel, er is schade aan de firmawagen van iemand die niet meer in dienst is. Moet ú dan bewijzen dat die schade tijdens het privégebruik voorgevallen is of moet híj bewijzen dat het tijdens het beroepsgebruik was? Een arrest licht toe. Meer...

CONCURRENTIE DOOR WERKNEMER

Welke schadevergoeding voor oneerlijke concurrentie?

Stel, een werknemer blijkt, terwijl hij nog in dienst is, een zaak overgenomen te hebben die een gelijkaardige activiteit uitoefent. Is dat dan oneerlijke concurrentie en kunt u daar schadevergoeding voor bekomen? Een recent arrest licht toe... Meer...

ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN

Afspraken over kosten ook van belang bij ontslag?

Stel, een werknemer met een baanjob blijft weigeren om te werken met het (nieuwe) systeem om bestellingen door te geven, daar dat extra kosten voor hem zou meebrengen. Kunt u dan ontslaan om dringende reden? Een arrest licht toe... Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator