Artikeldatabank

Zoekresultaat: 12 artikel(s) gevonden in het thema: Bedrijfswagen - trefwoord: Carpolicy

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJFSWAGEN

Alcoholslot in een firmawagen: hoe pakt u dat aan?

In geval van zware alcoholintoxicatie zijn rechters sinds 1 juli 2018 verplicht om een zgn. alcoholslot op te leggen. Stel nu dat het om een werknemer met een firmawagen gaat. Bent u dan als werkgever mee de dupe van het verhaal? Meer...

BEDRIJFSWAGEN

Factuur i.v.m. schade dronken rijden voor werknemer?

Stel, een werknemer veroorzaakt zware schade aan zijn firmawagen en omdat hij gedronken had, weigert de (omnium)verzekeraar die te vergoeden. Kunt u de herstellingskosten die bv. € 5.000 bedragen, dan op de werknemer verhalen? Meer...

BEDRIJFSWAGEN - AANSPRAKELIJKHEID

Moet u bewijzen wanneer de schade gebeurd is?

Stel, er is schade aan de firmawagen van iemand die niet meer in dienst is. Moet ú dan bewijzen dat die schade tijdens het privégebruik voorgevallen is of moet híj bewijzen dat het tijdens het beroepsgebruik was? Een arrest licht toe. Meer...

BEDRIJFSWAGEN

Flitsboetes direct naar de werknemers voortaan?

Bestuurders van firmawagens zouden sinds september 2015 zelf hun (snelheids)boetes (kunnen) ontvangen, zo titelden de media onlangs. Er werd nl. een ‘online platform’ voor opgericht. In welke mate klopt dit en hoe werkt dit platform? Meer...

BEDRIJFSWAGEN - ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN

Wat als men firmawagen weigert in te leveren bij ziekte?

Stel, uw car policy voorziet dat u na de eerste maand ziekte de firmawagen kunt ‘terugvragen’. Wanneer een werknemer daar weigert op in te gaan, kunt u hem dan ontslaan om dringende reden? Een recent arrest licht toe... Meer...

OPZEGGINGSTERMIJN - VRIJSTELLING VAN PRESTATIES

Met úw auto elders werken tijdens de opzegtermijn?

Stel, een bediende werd opgezegd met vrijstelling van prestaties. Nu stelt u vast dat hij niet alleen al een nieuwe (tijdelijke) job blijkt te hebben, maar daar ook nog eens uw firmawagen voor gebruikt. Kunt u iets doen? Meer...

CONTROLE PERSONEEL - FIRMAWAGEN

Gps-tracking niet altijd toegelaten?

Firmawagens worden steeds meer uitgerust met een gps-trackingsysteem. In principe mag u dat echter slechts onder bepaalde voorwaarden gebruiken. Wat als u zich daarvan niets aantrekt? Een recent arrest licht toe... Meer...

BEDRIJFSWAGEN - LEASING

Is een leasebeding geldig en altijd bruikbaar?

Als u door een vertrek van een werknemer de (operationele) leasing van zijn firma­wagen moet stopzetten, rekent de leasemaatschappij een schade­vergoeding aan. Kunt u contractueel bepalen dat die ten laste van de werk­nemer is? Meer...

ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - BEDRIJFSWAGEN

Positief getest met de firmawagen, dus buiten?

Stel, een werknemer die over een firmawagen beschikt, wordt betrapt bij een alcoholcontrole tijdens het weekend. Het blijkt ernstig te zijn, want zijn rijbewijs wordt direct ingetrokken. Kunt u hem daarvoor ontslaan om dringende reden? Meer...

BEDRIJFSWAGEN

çoike, pakt den BMW van Janssens maar…

Een aantal van uw kaderleden hebben een bedrijfswagen, maar zijn niet vaak ‘op de baan’. Kunt u eisen dat zij hun bedrijfswagen ter beschikking stellen van hun collega’s die zich tijdens de uren moeten verplaatsen voor het werk? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator