Artikeldatabank

Zoekresultaat: 22 artikel(s) gevonden in het thema: Loon - trefwoord: Belastingaangifte

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELASTINGAANGIFTE

Tax-on-web anno 2018: wat zeker nog aanpassen?

Uw werknemers kunnen tot 12 juli 2018 hun belastingaangifte voor de inkomsten van 2017 indienen via Tax-on-web. Veel codes zijn al vooraf ingevuld, maar soms kan die ‘voorinvulling’ in hun nadeel zijn. Waarop moeten ze bv. letten? Meer...

BELASTINGAANGIFTE

Extra belastingvermindering voor alleenstaande ouder

Een nieuwe regeringsmaatregel kent een bijkomende belastingvermindering toe aan alleenstaande ouders met kinderen. Dit geldt al voor de aangifte van de inkomsten van 2017. Voor welke van uw werknemers kan dit van belang zijn? Meer...

BELASTINGAANGIFTE

Welke is de juiste gezins- en kinderstatus?

De familiale en gezinsstatus invullen op de belastingaangifte, op het eerste gezicht kan dat toch niet moeilijk zijn? Toch blijkt het een van de meest voorkomende ‘struikelblokken’ te zijn. Waarop moet men in het bijzonder letten? Meer...

LOONBONUS

De loonbonus aangeven in 2017 en aftrekken in 2016?

Stel, de collectieve doelstelling die opgelegd werd in het loonbonusplan van 2016 werd gehaald, zodat u tot de uitbetaling van de bonus zal overgaan. Hoe en tegen wanneer moet het een en ander uiterlijk gebeuren? Meer...

LOONFISCALITEIT

Wat is fiscaal co-ouderschap en wanneer kan het?

In geval van echtscheiding wordt er vaak co-ouderschap over de kinderen uitgeoefend. Wordt dat co-ouderschap ook doorgetrokken op fiscaal vlak, zodat ook uw gescheiden werknemer de kinderen fiscaal ten laste kan nemen? Meer...

BELASTINGAANGIFTE

Hoe berekenen of kostenforfait overschreden wordt?

Stel, een werknemer die met de wagen naar het werk komt, denkt eraan zijn werkelijke kosten voor het woon-werkverkeer in te brengen in de belastingaangifte voor de inkomsten van 2015. Vanaf wanneer kan dat de moeite lonen? Meer...

BELASTINGAANGIFTE

Hoe vermijdt u dat Tax-on-web in uw zakken zit?

Een werknemer die zijn belastingaangifte invult via Tax-on-web, moet soms op zijn tellen passen, of de fiscus zit in zijn portefeuille zonder dat hij het beseft. Hoe vermijdt men meer bepaald om een belastingvermindering mis te lopen? Meer...

BELASTINGAANGIFTE - WOON-WERKVERGOEDING

Niet vergeten om (genoeg) vrijstelling in te vullen!

De woon-werkvergoeding voor autoverplaatsingen wordt ten belope van € 31,70 per maand vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing. In de aangifte wordt dat echter nog steeds op jaarbasis bekeken: € 380 per jaar. Wie moet daaraan denken? Meer...

FISCALE CONTROLE

Geen geheim commissieloon meer?

De toepassing van de aanslag geheim commissieloon op niet-aangegeven voordelen werd onlangs opnieuw versoepeld. Wat betekent dit voor u als werkgever? Meer...

BEDRIJFSWAGEN

Doet tanken op reis het VAA dalen?

Als men een firmawagen gebruikt om op reis te gaan, moet men de brandstof zelf ten laste nemen, vindt u. Waarom laat u toch beter de tankkaart gebruiken? Meer...
Geactualiseerd op: 22.03.2019

Meer van Indicator