Artikeldatabank

Zoekresultaat: 83 artikel(s) gevonden in het thema: Loon - trefwoord: Alternatief belonen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PREMIES

Stelsel innovatiepremies verlengd tot eind 2020

BEDRIJFSWAGEN

Waaraan kan het mob-budget besteed worden?

Een (bruto-)mob-budget kan de werknemer aan drie pijlers besteden. Het gaat o.a. om een milieuvriendelijke wagen en zgn. duurzame vervoermiddelen, maar de facto zijn de mogelijkheden legio. Hoe houdt u de vinger aan de pols? Meer...

WINSTPREMIES

Winst van 2018 nu naar premie ‘leiden’?

Weldra beslist de jaarlijkse AV van de vennootschap over de winstverdeling van boekjaar 2018. Waarom zou die een winstpremie aan het personeel toekennen? Meer...

BEDRIJFSWAGEN

Hoe berekent u het bedrag van het mob-budget?

Het zgn. mobiliteitsbudget is sinds 29.03.2019 een feit. Om het brutobedrag van zo’n mob-budget te berekenen, moet u vertrekken van de zgn. total cost of ownership (TCO) van de ‘in te ruilen’ firmawagen. Wat telt daar allemaal in mee? Meer...

BEDRIJFSWAGEN

Meer cash via het mob-budget?

Bij de mob-vergoeding wordt het voordeel van de firmawagen altijd door cash vervangen. Bij het mob-budget is dat slechts de laatste optie. Moet wie op vervangende cash mikt dan altijd het eerste kiezen? Meer...

BEDRIJFSWAGEN

Het mob-budget komt eraan...

Op 01.03.2019 zal in principe het mobiliteitsbudget in werking treden. Wat is het verschil met de mobiliteitsvergoeding, en kan het iets voor u zijn? Meer...

LOON - WONING WERKGEVER

Nieuwe waardering van VAA gratis woning vanaf 2019

Stelt u een woning (huis, appartement, studio) ter beschikking van een werknemer, dan moet daar een VAA gratis wonen voor aangegeven worden. Sinds 1 januari 2019 wordt dit VAA anders berekend. Welke gevolgen heeft dit? Meer...

BEDRIJFSWAGEN

‘Cash for car’ ook voordelig voor de werknemers?

Het systeem van de mobiliteitsvergoeding (cash for car) zit eraan te komen en zo’n vergoeding zal voor de werkgever meestal goedkoper uitvallen dan een auto. Zal dit systeem echter ook interessant (genoeg) zijn voor uw werknemers? Meer...

BEDRIJFSWAGEN

‘Cash for car’ voordelig voor u?

De ‘cash for car’-regeling heeft in de Kamer groen licht gekregen en wordt weldra wet. Kost de ‘cash’ die in de plaats van de ‘car’ kan komen u meer of minder? Meer...

LOON - RSZ

Geen RSZ-vrije ‘communiepremie’ bij 12 jaar meer?

Binnenkort komen de communies eraan en wilt u misschien een premie geven aan een werknemer wiens kind zijn (plechtige) communie doet. Wist u al dat een interessante (= RSZ-vrije) optie teruggefloten werd door het Hof van Cassatie? Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator