Artikeldatabank

Zoekresultaat: 70 artikel(s) gevonden in het thema: Loon - trefwoord: Alternatief belonen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

EXTRA VERLOF - RSZ

Is extra zwangerschapsrust RSZ-vrij?

In de media werd er veel gesproken over een groot bedrijf dat extra zwangerschaps- en vaderschapsverlof toekent op eigen kosten. Kan dat op ‘goedkope’ wijze? Meer...

BEDRIJFSFIETS

Nu ook speedpedelec erkend als ‘fiscale bedrijfsfiets’

Ingevolge een nieuwe wet komen vanaf inkomstenjaar 2017 alle soorten fietsen, dus ook snelle elektrische fietsen met trapondersteuning tot 45 km/u, in aanmerking als ‘fiscaal voordelige’ bedrijfsfiets. Wat houdt dit ‘regime’ precies in? Meer...

LOON

Wet inzake innovatiepremies 2017-2018 is er

PREMIES

Het zomerakkoord en de winstpremie

LOON(KOSTEN)

Cafetariaplannen worden erkend in de rechtspraak!

Stel, u wilt uw globale loonkost reduceren door – in overleg met uw werknemers – een stuk brutoloon te vervangen door een voordeel waarop geen bijdragen verschuldigd zijn. Kan de RSZ dit betwisten? Een recent arrest licht toe... Meer...

LOON

Ook innovatiepremies mogelijk in 2017-2018

ALTERNATIEF BELONEN

Vanaf welk bedrag ‘anders verlonen’?

Het grensbedrag voor 2016 waarop de pensioenen berekend worden, bedraagt € 54.648,70. Op maandbasis is dat € 4.203 bruto. Wat doet u met deze info? Meer...

LOONSVERHOGING

Hoe ontwijkt u de loonnormkwestie?

Voor 2017 zal er weer een loonnorm gelden... maar die moet zelfs nog bepaald worden. Men zou ook strenger gaan bestraffen. Moet u daarop wachten? Meer...

ALTERNATIEF BELONEN - RSZ-BIJDRAGEN

Extralegaal kindergeld pas vanaf x-jaar dienst?

Een aanvulling op het wettelijk kindergeld is voordelig, want in principe vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Moet u dit dan aan alle werknemers (met kinderen) geven, of kunt u het beperken tot bepaalde ‘groepen’? Het Hof van Cassatie licht toe... Meer...

PREMIES - RSZ-BIJDRAGEN

Premie zonder RSZ als kind 12 wordt!

Een premie zonder RSZ-bijdragen uitkeren voor een kind (van de werknemer) dat zijn plechtige communie doet? Het kan, zo volgt uit een recent arrest... Meer...
Geactualiseerd op: 21.02.2018

Meer van Indicator