Artikeldatabank

Zoekresultaat: 48 artikel(s) gevonden in het thema: Loon - trefwoord: Bonusplannen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VARIABEL LOON - BONUSSEN

Door u ontslagen vóór u de bonus betaalt, dus geen recht?

Als u een (prestatie)bonus overeenkomt in het contract (die niet in het systeem van de loonbonus of de winstpremie kadert), kunt u dan bepalen dat die niet verschuldigd is aan wie voortijdig ontslagen wordt? Een recent arrest licht toe... Meer...

WINSTPREMIE

Nieuw: de winstpremie afstemmen op de prestaties?

Bij de winstpremie was het niet altijd duidelijk in welke mate u werknemers die al weg zijn of niet effectief gewerkt hebben, mag uitsluiten van (een deel van) de premie. Een wetswijziging lost dit op. Wat kan er daardoor sinds boekjaar 2018? Meer...

LOONBONUS

Loonbonusplan voor 2019: nieuwe modeldocumenten

Als u in het kader van de loonbonus met een doelstelling op jaarbasis (bv. 2019) werkt, moet u uiterlijk 30 april uw toetredingsakte indienen of cao sluiten. Wist u al dat er ingevolge cao 90/3 een nieuw modeldocument geldt? Meer...

BONUSPLAN - WINSTPREMIE

Wanneer kunt u een eventuele winstpremie betalen?

Als het duidelijk begint te worden dat het bedrijf (vennootschap) dit boekjaar (2018) genoeg winst zal maken om een winstpremie aan het personeel uit te keren, wanneer kunt u die dan effectief betalen? Kan dat bv. al rond Nieuwjaar? Meer...

WINSTPREMIE

Belastbare basis winstpremie bevestigd

BONUSSEN EN PREMIES

Kunt u vrij beslissen om de bonus (niet) te betalen?

Als u met een bonusplan met te bereiken doelstellingen werkt, hoe vrij bent u dan nog bij het al dan niet toekennen van de bonus? Stel, iemand krijgt een paar mindere evaluaties, kunt u dan beslissen om niet te betalen? Een arrest licht toe... Meer...

BONUSPLANNEN

Moet de winstpremie voor iedereen even hoog zijn?

Als u een deel van de winst (van 2017) wilt doorschuiven naar uw personeel via het nieuwe systeem van de winstpremie, moet dat voor alle werknemers gelden. U hoeft iedereen echter niet per se evenveel te geven. Hoe werkt dit? Meer...

BONUSPLANNEN

Hoe de nieuwe winstpremie invoeren?

Stel, u wilt een deel van de (vennootschaps)winst van boekjaar 2017 uitkeren aan het personeel via het nieuwe systeem van de winstpremie. Hoe doet u dat? Meer...

BONUS VOOR PERSONEEL

Deel van winst 2017 als ‘nieuwe’ winstpremie uitkeren?

Stel, u denkt dit jaar (2017) voldoende winst te maken om (begin 2018) een deel daarvan uit te keren aan het personeel. Is het dan mogelijk om daarvoor al het nieuw aangekondigde systeem van de winstpremie te gebruiken? Meer...

PREMIES

Het zomerakkoord en de winstpremie

Geactualiseerd op: 22.03.2019

Meer van Indicator