Artikeldatabank

Zoekresultaat: 6 artikel(s) gevonden in het thema: Pensioen - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PENSIOEN

Nieuw: vanuit brugpensioen naar vervroegd pensioen

Sinds 1 januari 2019 beschikt een ‘nieuwe’ bruggepensioneerde over de mogelijkheid om met vervroegd pensioen te gaan vóór hij/zij 65 jaar is. Dat betekent dan dat het brugpensioen stopgezet wordt. Waarom zou men zoiets doen? Meer...

PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Nadelen vervroegd pensioen voor groepsverzekering?

Sinds 2016 móét een groepsverzekering uitbetaald worden wanneer men effectief met pensioen gaat. Beslist iemand om met vervroegd pensioen te gaan, dus nog vóór de wettelijke pensioenleeftijd, wat zijn dan de (fiscale) gevolgen? Meer...

PENSIOEN

Grenzen inzake toegelaten arbeid voor 2014

RSZ-BIJDRAGEN - PSEUDOBRUGPENSIOEN

Is pseudobrugpensioen nog betaalbaar?

Ingevolge een recent KB is er een nieuw stelsel van sociale bijdragen ingevoerd voor zgn. pseudobrugpensioenen. In welke mate leidt dit opnieuw tot een hogere kostprijs voor u als werkgever? Meer...

TIJDSKREDIET

Elio en het tijdskrediet einde loopbaan

Ook de voorwaarden voor het ‘speciale’ tijdskrediet einde loopbaan werden sinds 1 januari 2012 verstrengd ingevolge de begrotingsmaatregelen. Zo werd de leeftijd opgetrokken tot 55 jaar. Hoe zit dit stelsel nu in elkaar? Meer...

OPZEGGINGSVERGOEDING

Hoe geeft u iemand een gouden handdruk?

Stel, u gunt een oudere werknemer (die geen recht heeft op brugpensioen) een ontslag met een gouden handdruk. Is het dan verstandig om dit te doen in de vorm van een hogere opzegvergoeding (bv. 6 maanden i.p.v. 84 dagen)? Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator