Artikeldatabank

Zoekresultaat: 38 artikel(s) gevonden in het thema: Pensioen - trefwoord: Brugpensioen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BRUGPENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Te kiezen: vrijgesteld worden of minder belastingen

Wie op brugpensioen (SWT) gaat, moet aangepast beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, tenzij hij een vrijstelling kan bekomen. Waarom moet iemand met een groepsverzekering twee keer nadenken vóór hij die vrijstelling vraagt? Meer...

BRUGPENSIOEN

Welke brugpensioenleeftijd(en) in 2017-2018?

De leeftijd voor individueel brugpensioen – dus buiten een collectieve (ontslag-)regeling – bedraagt in principe 62 jaar in 2017-2018. Een aantal kader-cao’s voorzien echter in afwijkingen voor zgn. bijzondere stelsels. Waarover gaat het? Meer...

BRUGPENSIOEN

Wie kan toch nog met brugpensioen op 58 of 60 jaar?

In sommige stelsels, bv. zwaar beroep of lange loopbaan, kon men in 2016 nog op 58 jaar met brugpensioen. Sinds 1 januari 2017 zijn deze stelsels echter niet meer mogelijk, zo berichtten de media. Klopt dat echter wel helemaal? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Groepsverzekering opvragen na brugpensioen

Stel, een werknemer stopt met werken vóór hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, bv. via het stelsel van brugpensioen. Wanneer hij zijn groepsverzekering al wenst op te nemen, tegen welk tarief wordt die uitkering dan belast? Meer...

BRUGPENSIOEN

Wie wordt vrijgesteld van aangepast beschikbaar zijn?

Bruggepensioneerden moeten sinds 1 januari 2015 in principe zgn. aangepast beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Er zijn echter tal van ‘oude’ en ‘nieuwe’ uitzonderingen die niet onder deze verplichting vallen. Welke precies? Meer...

OUTPLACEMENT - BRUGPENSIOEN

Ook outplacement bij ontslag wegens brugpensioen?

Ingevolge recente regeringsmaatregelen moeten ook bruggepensioneerden zich (aangepast) beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt. Volgt hieruit dat u ook bij een ontslag met het oog op brugpensioen outplacement moet aanbieden? Meer...

BRUGPENSIOEN

Wie moet er (niet) ‘aangepast’ beschikbaar zijn?

Ook bruggepensioneerden moeten sinds begin 2015 in principe beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Door een recente wetswijziging spreekt men van ‘aangepast beschikbaar’. Wat houdt dit in en voor wie geldt dit (niet)? Meer...

BRUGPENSIOEN - RVA

Ook bruggepensioneerde van 60 en 61 jaar vervangen?

Sinds 1 januari 2015 geldt de vervangingsplicht voor brugpensioen ook als de bruggepensioneerde al 60 of 61 jaar is. Zal u daardoor bijna altijd een werkloze ter vervanging in dienst moeten nemen of kan het de facto toch nog meevallen? Meer...

BRUGPENSIOEN

Nieuwe (leeftijds)voorwaarden brugpensioen bekend

Sinds 1 januari 2015 gelden er strengere (leeftijds)voorwaarden voor individueel brugpensioen, maar dan met veel uitzonderingen en overgangsbepalingen. Hoe houdt u als werkgever de vinger aan de pols? Meer...

BRUGPENSIOEN

Brugpensioen anno 2015: de (regerings)plannen

Er was al voorzien dat de brugpensioenvoorwaarden strenger zouden worden vanaf 2015 en de nieuwe regering wil nog meer van dit, zij het in extremis met overgangsmaatregelen. Wat zal nu normaal gezien ‘het plaatje’ worden? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator