Artikeldatabank

Zoekresultaat: 42 artikel(s) gevonden in het thema: Pensioen - trefwoord: Brugpensioen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BRUGPENSIOEN

Cao’s leggen SWT-voorwaarden voor 2019-2020 vast

De ter ziele gegane regering-Michel wou begin 2019 nog de leeftijden voor brugpensioen (SWT) optrekken, maar ondertussen zijn er in de NAR cao’s gesloten die weinig veranderen voor 2019-2020. Wat is er dan precies uit de bus gekomen? Meer...

BRUGPENSIOEN

Wat is dat allemaal met het brugpensioen 2019-2020?

N.a.v. het tot stand komen van een IPA-ontwerp (interprofessioneel akkoord) voor 2019-2020 werd er heel wat gekibbeld in de media – door diverse actoren – over de voorwaarden voor het brugpensioen (SWT). Waarover ging het precies? Meer...

PENSIOEN

Nieuw: vanuit brugpensioen naar vervroegd pensioen

Sinds 1 januari 2019 beschikt een ‘nieuwe’ bruggepensioneerde over de mogelijkheid om met vervroegd pensioen te gaan vóór hij/zij 65 jaar is. Dat betekent dan dat het brugpensioen stopgezet wordt. Waarom zou men zoiets doen? Meer...

BRUGPENSIOEN - PENSIOEN

Wat zal er veranderen aan pensioen van SWT’er?

Ingevolge een nieuwe wet zal er vanaf 2019 een en ander veranderen aan de berekening van het pensioen van wie met SWT (brugpensioen) is/gaat. Waarover gaat het, en waarmee houdt zo’n (ex-)werknemer het best rekening? Meer...

BRUGPENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Te kiezen: vrijgesteld worden of minder belastingen

Wie op brugpensioen (SWT) gaat, moet aangepast beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, tenzij hij een vrijstelling kan bekomen. Waarom moet iemand met een groepsverzekering twee keer nadenken vóór hij die vrijstelling vraagt? Meer...

BRUGPENSIOEN

Welke brugpensioenleeftijd(en) in 2017-2018?

De leeftijd voor individueel brugpensioen – dus buiten een collectieve (ontslag-)regeling – bedraagt in principe 62 jaar in 2017-2018. Een aantal kader-cao’s voorzien echter in afwijkingen voor zgn. bijzondere stelsels. Waarover gaat het? Meer...

BRUGPENSIOEN

Wie kan toch nog met brugpensioen op 58 of 60 jaar?

In sommige stelsels, bv. zwaar beroep of lange loopbaan, kon men in 2016 nog op 58 jaar met brugpensioen. Sinds 1 januari 2017 zijn deze stelsels echter niet meer mogelijk, zo berichtten de media. Klopt dat echter wel helemaal? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Groepsverzekering opvragen na brugpensioen

Stel, een werknemer stopt met werken vóór hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, bv. via het stelsel van brugpensioen. Wanneer hij zijn groepsverzekering al wenst op te nemen, tegen welk tarief wordt die uitkering dan belast? Meer...

BRUGPENSIOEN

Wie wordt vrijgesteld van aangepast beschikbaar zijn?

Bruggepensioneerden moeten sinds 1 januari 2015 in principe zgn. aangepast beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Er zijn echter tal van ‘oude’ en ‘nieuwe’ uitzonderingen die niet onder deze verplichting vallen. Welke precies? Meer...

OUTPLACEMENT - BRUGPENSIOEN

Ook outplacement bij ontslag wegens brugpensioen?

Ingevolge recente regeringsmaatregelen moeten ook bruggepensioneerden zich (aangepast) beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt. Volgt hieruit dat u ook bij een ontslag met het oog op brugpensioen outplacement moet aanbieden? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator