Artikeldatabank

Zoekresultaat: 41 artikel(s) gevonden in het thema: Pensioen - trefwoord: Wettelijk pensioen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PENSIOEN

Wat mag men na pensioen verdienen in 2018?

PENSIOEN

Wie kan met (vervroegd) pensioen in 2018?

Aan de voorwaarden voor zgn. vervroegd pensioen, dus vóór men de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, wordt gestaag gesleuteld. Welke leeftijds- en loopbaanvoorwaarden gelden er in 2018 voor uw werknemers? Meer...

WETTELIJK PENSIOEN

Studiejaren ‘afkopen’: wat kost het, wat brengt het op?

Sinds 1 december 2017 is de nieuwe regeling om studiejaren voor het pensioen af te kopen, een feit. Hoe werkt dit en wat zal dit uw werknemer kosten? In welke mate is het ook interessant om dit te doen? Meer...

WETTELIJK PENSIOEN - LOON

Gepensioneerd en bij u aan het werk? Loon checken!

Stel, u heeft iemand in dienst die al gepensioneerd is, maar zgn. toegelaten arbeid uitoefent. Waarom maakt die persoon eind oktober-begin november het best een tussenbalans op van wat hij al verdiend heeft en nog zal verdienen dit jaar? Meer...

WETTELIJK PENSIOEN

Is doppen goed genoeg voor het pensioen?

Eind april 2017 stonden de media bol van het feit dat een werkloze meer pensioen ontving dan haar vriendin die altijd gewerkt had (als zelfstandige). Wil dit dan zeggen dat werkloosheidsperiodes (altijd) meetellen voor het pensioen? Meer...

PENSIOEN

Wat mag men na pensioen verdienen in 2017?

PENSIOEN

Wat vindt uw werknemer op Mypension.be?

Op de website Mypension.be kunnen uw werknemers interessante informatie vinden over zowel hun wettelijk als hun extralegaal pensioen. Welke informatie precies en hoe kunt u hen helpen om die te begrijpen? Meer...

PENSIOEN

Onder welke voorwaarden met pensioen in 2017?

Stel, een oudere werknemer geeft aan dat hij in 2017 zou willen stoppen met werken en ‘met pensioen’ zou willen gaan. Welke voorwaarden zullen er in 2017 van toepassing zijn voor wettelijk pensioen of vervroegd pensioen? Meer...

PENSIOEN - TIJDSKREDIET

Tijdskrediet anno 2016: gelijkgesteld voor pensioen?

Stel, een werknemer overweegt om tijdskrediet te nemen, maar laat die beslissing ook afhangen van de vraag of dit effect zal hebben op zijn pensioen. In welke mate wordt tijdskrediet nog gelijkgesteld voor het pensioen? Meer...

PENSIOEN

Loon van 2016 van gepensioneerden checken?

Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator