Artikeldatabank

Zoekresultaat: 46 artikel(s) gevonden in het thema: Pensioen - trefwoord: Wettelijk pensioen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PENSIOEN

Welke pensioenvoorwaarden zullen in 2019 gelden?

De voorwaarden voor zgn. vervroegd pensioen (= vóór het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd) zijn de laatste jaren voortdurend ‘in beweging’. Welke leeftijds- en loopbaanvoorwaarden gelden er in 2019 voor uw werknemers? Meer...

PENSIOEN

Nu loon 2018 van gepensioneerden checken?

PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Nadelen vervroegd pensioen voor groepsverzekering?

Sinds 2016 móét een groepsverzekering uitbetaald worden wanneer men effectief met pensioen gaat. Beslist iemand om met vervroegd pensioen te gaan, dus nog vóór de wettelijke pensioenleeftijd, wat zijn dan de (fiscale) gevolgen? Meer...

BRUGPENSIOEN - PENSIOEN

Wat zal er veranderen aan pensioen van SWT’er?

Ingevolge een nieuwe wet zal er vanaf 2019 een en ander veranderen aan de berekening van het pensioen van wie met SWT (brugpensioen) is/gaat. Waarover gaat het, en waarmee houdt zo’n (ex-)werknemer het best rekening? Meer...

PENSIOEN

Leidt meer dan 45 jaar werken tot een hoger pensioen?

Voor pensioenen die ingaan vanaf 2019 wordt de zgn. eenheid van loopbaan afgeschaft. De berekening zal dan niet beperkt blijven tot een loopbaan van 45 jaar; langer werken zal tot extra pensioen leiden. Voor wie is dit interessant? Meer...

PENSIOEN

Wat mag men na pensioen verdienen in 2018?

PENSIOEN

Wie kan met (vervroegd) pensioen in 2018?

Aan de voorwaarden voor zgn. vervroegd pensioen, dus vóór men de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, wordt gestaag gesleuteld. Welke leeftijds- en loopbaanvoorwaarden gelden er in 2018 voor uw werknemers? Meer...

WETTELIJK PENSIOEN

Studiejaren ‘afkopen’: wat kost het, wat brengt het op?

Sinds 1 december 2017 is de nieuwe regeling om studiejaren voor het pensioen af te kopen, een feit. Hoe werkt dit en wat zal dit uw werknemer kosten? In welke mate is het ook interessant om dit te doen? Meer...

WETTELIJK PENSIOEN - LOON

Gepensioneerd en bij u aan het werk? Loon checken!

Stel, u heeft iemand in dienst die al gepensioneerd is, maar zgn. toegelaten arbeid uitoefent. Waarom maakt die persoon eind oktober-begin november het best een tussenbalans op van wat hij al verdiend heeft en nog zal verdienen dit jaar? Meer...

WETTELIJK PENSIOEN

Is doppen goed genoeg voor het pensioen?

Eind april 2017 stonden de media bol van het feit dat een werkloze meer pensioen ontving dan haar vriendin die altijd gewerkt had (als zelfstandige). Wil dit dan zeggen dat werkloosheidsperiodes (altijd) meetellen voor het pensioen? Meer...
Geactualiseerd op: 21.02.2019

Meer van Indicator