Artikeldatabank

Zoekresultaat: 61 artikel(s) gevonden in het thema: Ontslag - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONTSLAG

Zelf opstappen en ‘goede’ C4 i.p.v. dringende reden?

Stel, u zegt een werknemer dat u hem zal ontslaan om dringende reden, tenzij hij bereid zou zijn om zelf op te stappen. Hij vraagt u om op papier te zetten dat u in dat geval een ‘goede’ C4 zal afleveren. Is dat echter wel een goed idee? Meer...

AANWERVEN - BEDROG WERKNEMER

Burn-out verzwegen: reden om te ontbinden?

Stel, niet lang nadat u iemand aangeworven heeft, blijkt dat die bij zijn vorige werkgever twee jaar niet gewerkt heeft wegens een burn-out. Als die werknemer dat verzwegen heeft, kunt u zijn contract dan ontbinden? Een arrest licht toe... Meer...

ONTSLAG - OPZEGGING

Opzeggen als ultieme prikkel tot presteren?

Stel, als ultieme poging om hem wakker te schudden, zegt u een vertegenwoordiger op, maar zet u ook op papier dat hij (aan het einde van die opzeg) toch in dienst mag blijven als hij een omzet van x-euro haalt. Is dat wel een goede werkwijze? Meer...

ONTSLAG

Wilt ú mij ontslaan? Neen, dank u!

Wat doet men om uitkeringen te krijgen als men zelf opstapt? Men gaat eerst 4 weken met een tijdelijk contract of als interim werken. Wat wijzigt hieraan? Meer...

EX-IBO’ER - ONTSLAG

Al ‘handelen’ vóór gewaarborgde periode voorbij is?

Na afloop van een IBO (individuele beroepsopleiding) bent u verplicht de stagiair in dienst te nemen én te houden gedurende hetzelfde aantal weken als de duur van de IBO. Vanaf wanneer kunt u die arbeidsovereenkomst dan beëindigen? Meer...

ONTSLAG DOOR WERKNEMER

Dreigen met dringende reden voor ‘kleine fouten’?

Als een werknemer de interne regels van het bedrijf overtreden heeft, kunt u dan dreigen met ontslag om dringende reden opdat hij zelf zijn ontslag zou geven? Speelt de ernst van zijn ‘fout’ hier een rol in? Een recent arrest licht toe... Meer...

PERSONEELSBELEID - DISCRIMINATIE

Van wie kunt u nog ‘religieuze neutraliteit’ eisen?

Tot nu toe werd er aangenomen dat u via een algemeen neutraliteitsbeleid het dragen van religieuze tekens of kleding (bv. een hoofddoek) kon verbieden. Wat heeft een recent cassatiearrest daaraan veranderd? Meer...

EINDEJAARSPREMIE

Vóór 01.12 verbreken = geen premie?

De arbeidsovereenkomst nu, pakweg een maand vóór de eindejaarspremie betaald wordt, direct verbreken i.p.v. ze op te zeggen met een termijn, heeft dat zin? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD

Zeggen te zullen stoppen is niet gelijk aan opzeggen

Stel, als zijn contract van 6 maanden ± 2,5 maand ver is, stuurt een werknemer een mail waarin staat dat hij misschien zal stoppen met werken en het contract tot het einde van de 3de maand opgezegd kan worden. Wat doet u hiermee? Meer...

LOON - BONUSSEN EN PREMIES

Ook uitsluiting bonus als u zelf ontslagen heeft?

Stel, u betaalt een jaarlijkse premie of bonus (in functie van de cijfers van het jaar ervoor). Kunt u dan in het bonusplan opnemen dat wie vóór de datum van betaling ontslagen wordt, er geen recht meer op heeft? Een arrest licht toe... Meer...
Geactualiseerd op: 20.03.2019

Meer van Indicator