Artikeldatabank

Zoekresultaat: 32 artikel(s) gevonden in het thema: Ontslag - trefwoord: Arbeidsongeschiktheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

(DEFINITIEF) ARBEIDSONGESCHIKT

Ook re-integratieverzoek voor wie al ziek is van vóór 2016

Stel, iemand is al jaren afwezig door arbeidsongeschiktheid en het wordt tijd dat de knoop doorgehakt wordt: kan hij/zij nog komen werken, al is het bv. deeltijds, of niet? Sinds 1 januari 2018 kunt u schot in de zaak krijgen. Hoe werkt dit? Meer...

ABSENTEÏSME - ONTSLAGMOTIEF

(Collectief) ontslag op basis van Bradford-factor?

Stel, ingevolge economische moeilijkheden moeten er noodgewongen werknemers afvloeien. Is het toegestaan om die te selecteren op basis van hoog absenteïsme (berekend via bv. de Bradford-factor)? Een recent arrest licht toe... Meer...

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Nieuwe voorwaarden om te ontbinden voor overmacht

Sinds 9 januari 2017 wordt het ontbinden van de arbeidsovereenkomst voor overmacht omwille van definitieve arbeidsongeschiktheid aan nieuwe voorwaarden onderworpen: een voorafgaand re-integratietraject. Wat houdt dit in? Meer...

ONTSLAGMOTIEF

Ontslaan bij te veel ziek melden?

Stel, men verlengt veelvuldig ‘op het laatste nippertje’ zijn ziekteattest waardoor het moeilijk wordt om het werk te plannen. Is dat een ‘terecht’ ontslagmotief? Meer...

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - CONTROLEARTS

Geschikt volgens de controlearts, dus werken maar?

Stel, de controlearts oordeelt dat een werknemer vroeger arbeidsgeschikt is dan zijn attest vermeldt. U legt deze laatste dus op om het werk te hervatten, maar die negeert dat verzoek compleet. Is hij dan ongerechtvaardigd afwezig? Meer...

ZIEKTE - CONTROLEARTS

Ziek tot einde attest, geen verlenging in het verschiet...

Stel, de controlearts schrijft expliciet in zijn verslag dat hij geen verlenging(en) verwacht. Toch meldt de werknemer zich langer ziek met een nieuw attest. Moet u dat laten gebeuren? Zo nee, kunt u ook verregaande maatregelen nemen? Meer...

ARBEIDSONGESCHIKT - ONTSLAG

Geschikt volgens het ziekenfonds, dus terug werken?

Stel, de ziekenfondsarts verklaart een werknemer geschikt om te werken, maar deze laatste weigert om het werk te hervatten. Hij brengt zelfs een nieuw doktersattest binnen. Is dat een reden om te ontslaan (om dringende reden)? Meer...

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ONTSLAG

Wat als de controlearts zegt: “definitief ziek”?

Stel, een werknemer is al lang afwezig door ziekte en u stuurt een controlearts. Die bevestigt de arbeidsongeschiktheid echter en oordeelt zelfs dat ze... definitief is. Kunt u dan beëindigen wegens overmacht? Een recent arrest licht toe... Meer...

OPZEGGING - ZIEKTE

Direct ziek na opzegging: wat kunt u doen?

Stel, u ontslaat iemand en die meldt zich zodra de opzegtermijn begint al direct ziek. “Daar gaan we weer”, denkt u. Wat kunt u doen? Naar verluidt zou de wet op het eenheidsstatuut u toelaten om direct te verbreken. Is dat dan nieuw? Meer...

ONTSLAG - ZIEKTE

6 maanden ziek: niet meer verbreken?

De wet op het eenheidsstatuut heeft de mogelijkheid om te verbreken wegens 6 (opeenvolgende) maanden van ziekte afgeschaft. Welke gevolgen heeft dit? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2018

Meer van Indicator