Artikeldatabank

Zoekresultaat: 35 artikel(s) gevonden in het thema: Ontslag - trefwoord: Arbeidsongeschiktheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONTSLAG - ZIEKTE

Kanker is een handicap: welke gevolgen heeft dit?

Stel, iemand is langdurig afwezig wegens kanker en vraagt om het werk progressief (= deeltijds) te hervatten. Als u dat niet ziet zitten en de werknemer voltijds niet meer aankan, mag u dan ontslaan? Een recent – fel besproken – arrest licht toe... Meer...

OUTPLACEMENT

Te ziek voor outplacement, volledige opzegvergoeding

Is een ontslagen werknemer medisch ongeschikt om outplacement te volgen, dan vervalt sinds 15 februari 2018 het outplacementrecht; het gevolg is dan dat u de opzegvergoeding niet met vier weken mag verminderen. Hoe werkt dit? Meer...

ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN

Twee keer dezelfde job, maar één keer ziek?

Stel, een werknemer meldt zich ziek bij u, maar blijft wel doorwerken in zijn tweede job, terwijl dat bij een gelijkaardig bedrijf is. Volstaat dat om te concluderen dat hij zo in de fout gaat dat u kunt ontslaan om dringende reden? Een arrest licht toe... Meer...

(DEFINITIEF) ARBEIDSONGESCHIKT

Ook re-integratieverzoek voor wie al ziek is van vóór 2016

Stel, iemand is al jaren afwezig door arbeidsongeschiktheid en het wordt tijd dat de knoop doorgehakt wordt: kan hij/zij nog komen werken, al is het bv. deeltijds, of niet? Sinds 1 januari 2018 kunt u schot in de zaak krijgen. Hoe werkt dit? Meer...

ABSENTEÏSME - ONTSLAGMOTIEF

(Collectief) ontslag op basis van Bradford-factor?

Stel, ingevolge economische moeilijkheden moeten er noodgewongen werknemers afvloeien. Is het toegestaan om die te selecteren op basis van hoog absenteïsme (berekend via bv. de Bradford-factor)? Een recent arrest licht toe... Meer...

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Nieuwe voorwaarden om te ontbinden voor overmacht

Sinds 9 januari 2017 wordt het ontbinden van de arbeidsovereenkomst voor overmacht omwille van definitieve arbeidsongeschiktheid aan nieuwe voorwaarden onderworpen: een voorafgaand re-integratietraject. Wat houdt dit in? Meer...

ONTSLAGMOTIEF

Ontslaan bij te veel ziek melden?

Stel, men verlengt veelvuldig ‘op het laatste nippertje’ zijn ziekteattest waardoor het moeilijk wordt om het werk te plannen. Is dat een ‘terecht’ ontslagmotief? Meer...

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - CONTROLEARTS

Geschikt volgens de controlearts, dus werken maar?

Stel, de controlearts oordeelt dat een werknemer vroeger arbeidsgeschikt is dan zijn attest vermeldt. U legt deze laatste dus op om het werk te hervatten, maar die negeert dat verzoek compleet. Is hij dan ongerechtvaardigd afwezig? Meer...

ZIEKTE - CONTROLEARTS

Ziek tot einde attest, geen verlenging in het verschiet...

Stel, de controlearts schrijft expliciet in zijn verslag dat hij geen verlenging(en) verwacht. Toch meldt de werknemer zich langer ziek met een nieuw attest. Moet u dat laten gebeuren? Zo nee, kunt u ook verregaande maatregelen nemen? Meer...

ARBEIDSONGESCHIKT - ONTSLAG

Geschikt volgens het ziekenfonds, dus terug werken?

Stel, de ziekenfondsarts verklaart een werknemer geschikt om te werken, maar deze laatste weigert om het werk te hervatten. Hij brengt zelfs een nieuw doktersattest binnen. Is dat een reden om te ontslaan (om dringende reden)? Meer...
Geactualiseerd op: 21.02.2019

Meer van Indicator