Artikeldatabank

Zoekresultaat: 63 artikel(s) gevonden in het thema: Ontslag - trefwoord: Opzeggingsvergoeding

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

OPZEGVERGOEDING - OUTPLACEMENT

Outplacement is maximaal € 5.500, maar de inhouding niet!

Als iemands opzegvergoeding minstens 30 weken bedraagt, moet u hem een outplacementaanbod van minimaal € 1.800 en maximaal € 5.500 doen, maar mag u in ruil hiervoor zijn opzegvergoeding met 4 weken verminderen. Wordt die vermindering ook tot € 5.500 beperkt? Een recent arrest licht toe... Meer...

TEGENOPZEG

Verlost van alle claims na tegenopzeg werknemer?

Stel, een werknemer geeft zijn tegenopzeg, nadat u een te korte opzegtermijn toegepast heeft en/of de ontslagbescherming geschonden heeft. Kan hij nog iets eisen of verhindert de tegenopzeg dat? Een recent cassatiearrest licht toe... Meer...

OUTPLACEMENT

Wat moet een outplacementaanbod bevatten?

Als u, gelet op de duur van de opzegvergoeding, outplacement moet aanbieden, welke gegevens moet uw aangetekend aanbod dan bevatten? Mocht er iets ontbreken, kan de werknemer dan de ‘ingehouden’ 4 weken terug opeisen? Meer...

INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

Wat kost ontslag tijdens de ‘gewaarborgde’ periode?

Na een IBO moet u de stagiair tijdens een zgn. gewaarborgde periode in dienst houden. Als u toch zou ontslaan, kost u dat dan het loon voor die periode plus een opzegvergoeding, of enkel het eerste? Het Hof van Cassatie heeft beslist... Meer...

OUTPLACEMENT

Opzegvergoeding min 4 weken en toch geen aanbod...

Als een opzegvergoeding minstens 30 weken loon bedraagt, moet u outplacement aanbieden en mag u in ruil die opzegvergoeding meteen met 4 weken verminderen. Wat als u dan toch geen outplacementaanbod doet? Een vonnis licht toe... Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST VAN BEPAALDE TIJD

Onbepaalde tijd van maken: minder opzegvergoeding?

Als u een contract van bepaalde tijd voortijdig verbreekt, kost u dat een opzegvergoeding die overeenkomt met (max.) het dubbele van de ‘normale’ opzeg. Is het dan beter om dat contract eerst om te zetten naar een van onbepaalde tijd? Meer...

ONTSLAG

Verbreking nog om te zetten in dringende reden?

Stel, iemand werd wegens zijn gedaalde inzet ontslagen met betaling van een opzegvergoeding. Even later blijkt dat er veel meer ‘loos’ was. Kunt u dan nog een dringende reden inroepen om van die opzegvergoeding af te raken? Meer...

ONTSLAGBRIEF - VERBREKING

Wat bevat een geldige verbrekingsbrief?

Stel, u gaat iemands contract verbreken met betaling van een opzegvergoeding. Wat moet er wettelijk gezien in de ontslagbrief staan? Volstaat het bv. dat u de datum van de verbreking vermeldt of moet de opzegvergoeding zelf er ook bij? Meer...

ONTSLAG - ANCIËNNITEIT

Wat kost ontslaan na een sabbatjaar?

Stel, een werknemer die een jaar ‘weg geweest is’ wegens onbetaald verlof, vindt zijn draai niet meer en u besluit om hem te ontslaan. Mag u de opzegvergoeding dan beperken tot de ‘nieuwe’ anciënniteit (van na zijn terugkomst)? Meer...

OPZEGGINGSVERGOEDING - OUTPLACEMENT

Eerst verlengen tot 30 weken... en dan min 4 weken?

Stel, iemands wettelijke opzegvergoeding komt net niet uit op 30 weken loon. Als u die zelf zou verhogen tot 30 weken, heeft dat dan tot gevolg dat u outplacement moet aanbieden... maar ook vier weken opzegvergoeding mag aftrekken? Meer...
Geactualiseerd op: 22.03.2019

Meer van Indicator