Artikeldatabank

Zoekresultaat: 24 artikel(s) gevonden in het thema: Ontslag - trefwoord: Formule Claeys

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

OPZEGGINGSTERMIJNEN

Formule Claeys is niet meer: is dat goed nieuws?

Stel, u zal een (‘hogere’) bediende ontslaan die al in dienst is van vóór 1 januari 2014. Hoe moet u nu – ingevolge de Wet op het eenheidsstatuut – te werk gaan om de duur van de opzegtermijn te bepalen? Zal u ‘winst’ doen t.o.v. vroeger? Meer...

OPZEGGINGSTERMIJNEN

Welke opzeg voor bedienden in 2013?

Volgend jaar zal het ontslagrecht grondig wijzigen in het licht van het zgn. eenheidstatuut. Wat betekent dit voor de bedienden? Kan dit nu al invloed hebben? Meer...

OPZEGGINGSTERMIJN - FORMULE CLAEYS

Lagere opzegvergoeding om andere jobs te redden?

Stel, u moet zwaar besparen en ook een aantal ‘kaderleden’ laten afvloeien. Als u hun opzegvergoeding zou beperken, zou u een aantal andere jobs kunnen redden. Is dat een geldig argument? Het Hof van Cassatie licht toe... Meer...

ONTSLAG - OPZEGGINGSTERMIJN

Oei, de verkeerde opzegtermijn gebruikt...

Stel, u gebruikt de ‘verkeerde opzegtermijn’ in een opzegbrief. U past bv. de oude regeling toe, terwijl de werknemer na 1 januari 2012 in dienst gekomen is en u dus de IPA-regeling had moeten toepassen. Wat zijn dan de gevolgen? Meer...

OPZEGGINGSTERMIJN - FORMULE CLAEYS

Kunt u het ‘Claeys-supplement’ laten presteren?

Stel, de minimumopzeg van een ‘hogere’ bediende bedraagt zes maanden terwijl de formule Claeys in tien maanden resulteert. U wilt dat de opzeg gepresteerd wordt. Kunt u dan zes maanden in de opzegbrief zetten en ‘rustig’ afwachten? Meer...

OPZEGGINGSTERMIJN

IPA-opzeg voor oud contract? Ja!

De nieuwe opzegregel uit de IPA-Wet geldt enkel voor ‘nieuwe’ bediendecontracten. Zopas heeft een rechter die regel ook voor een ‘oud’ contract aangewend... Meer...

ONTSLAG - OPZEGTERMIJNEN

Bestaande bediendecontracten: toch nieuwe termijnen?

De nieuwe opzegtermijnen voor hogere bedienden gelden in principe alleen voor nieuwe contracten en niet voor wie al in dienst was vóór 1 januari 2012. Of kunt u ze toch toepassen voor zo’n bediende? Meer...

OPZEGGINGSTERMIJN

Nieuwe formule(s) Claeys anno 2011

Onlangs werd de formule Claeys aangepast aan de rechtspraak van 2010 en de dalende tendens blijkt aan te houden. Wat leert u hieruit voor de praktijk? Meer...

OPZEGGINGSTERMIJN

Nieuwe regeling vs. formule Claeys

De nieuwe opzegtermijnen voor bedienden vanaf 1 januari 2012 zijn een feit geworden. Voor wie zal u profijt doen in vergelijking met de huidige regeling? Meer...

ONTSLAG

Opzegtermijn bediende: quo vadis?

Nu het IPA niet goedgekeurd werd, heeft de regering zelf een nieuwe regeling uitgewerkt voor de opzeg­termijnen van bedienden. Waar wil die naartoe? Meer...
Geactualiseerd op: 22.03.2019

Meer van Indicator