Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: Ontslag - trefwoord: Dadingen en schikkingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

EINDE IN WEDERZIJDS AKKOORD

Hoe in wederzijds akkoord ‘op termijn’ beëindigen?

Stel, u komt vandaag met een werknemer overeen om zijn contract in wederzijds akkoord te beëindigen op een datum in de toekomst (bv. binnen 12 weken). Dat is mogelijk, maar u moet het dan wel goed doen. Hoe bv. zeker niet? Meer...

OVEREENKOMSTEN - DADING

Opletten voor wie tekent ‘voor ontvangst’!

Stel, na ‘veel vijven en zessen’ geeft een werknemer eindelijk zijn akkoord voor een overeenkomst over bepaalde discussiepunten. De dag erna tekent hij de overeenkomst ook, maar hij schrijft erbij ‘voor ontvangst’. Wat is het gevolg? Meer...

BEËINDIGING IN OVERLEG

Wat is een goed wederzijds akkoord?

Als u de arbeidsovereenkomst beëindigt in wederzijds overleg, wat moet u dan zeker in de overeenkomst over de beëindiging (proberen te) vermelden? Meer...

OVEREENKOMST MET DE WERKNEMER

Volstaat een handtekening?

Stel, een werknemer heeft een overeenkomst met u ondertekend, bv. één om te stoppen in onderling akkoord. Kan hij die achteraf aanvechten als er bij zijn handtekening niet ‘voor gelezen en goedgekeurd’ staat? Een arrest licht toe... Meer...

ONTSLAAN - DADINGSOVEREENKOMST

Verbreken in ruil voor iets anders: niet te rap zijn...

Stel, u komt met een opgezegde werknemer overeen dat hij een mogelijke claim laat vallen in ruil voor het omzetten van de rest van de opzegtermijn in een opzegvergoeding. Waarop moet u letten opdat u niet naast alles zou ‘pakken’? Meer...

OPZEGGINGSTERMIJN - ONTSLAGBRIEF

Is een nietige opzegging nog te ‘repareren’?

Stel, u heeft de opzegbrief van een werknemer naar zijn ‘oude’ adres gestuurd. Hij zou nu de nietigheid van de opzegging kunnen inroepen en dus een opzegvergoeding claimen. Of kunt u uw fout nog rechtzetten? Een arrest licht toe... Meer...

ONTSLAG - OPZEGGINGSTERMIJN

Hoe kunt u terugkomen op een gegeven ontslag?

Stel, u heeft een werknemer ontslagen wegens economische redenen, maar zijn opzegtermijn is nog maar halfweg wanneer er al een nieuw, groot order binnenkomt. Kunt u het ontslag dan weer intrekken? Meer...

TAALWETGEVING - ONTSLAG

Moet ook een dading in de juiste taal opgesteld zijn?

Stel, uw bedrijf situeert zich in Vlaanderen en u heeft een Franstalige werk­nemer ontslagen. U bent met hem een zgn. dading overeengekomen en u wilt die nu op papier zetten. Welke taal moet u gebruiken: Nederlands of Frans? Meer...

ONTSLAG - BEDRIJFSWAGEN

De firmawagen: ideaal als pasmunt?

Als u een bediende wilt ontslaan, moet u met hem vaak nog onderhandelen. Wist u al dat de firmawagen daarvoor het ideale instrument kan zijn? Meer...

EINDEJAARSPREMIE - WEDERZIJDS AKKOORD

Pro rata bij beëindiging in wederzijds akkoord?

Als een werknemer weggaat in wederzijds overleg (= het gaat niet om een een­zijdig ontslag), moet u meestal een (pro rata) eindejaarspremie betalen. Nochtans kunt u dat vermijden, maar dan moet u er wel aan denken. Hoe werkt dat? Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator